Упровадження інтерактивних методик, ігрових методів, ролевих ігор, поліцейських квестів та елементів тренінгових технологій під час проведення занять з навчальних дисциплін кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1 інституту, насамперед, сприяє забезпеченню практичної складової навчання курсантів, набуттю курсантами навичок адаптування до стандартних та нестандартних завдань, розкриттю їх творчого потенціалу, що є обов’язковими умовами успішної практичної діяльності. Ефективність застосування таких педагогічних технологій також ґрунтується на реалізації індивідуального підходу до формування професійних компетентностей майбутнього працівника Національної поліції України.

Актуальністю сьогодення є проведення практичних занять у формі поліцейського квесту в закладах вищої освіти МВС, що є ефективним засобом закріплення теоретичних знань та розвитку практичних навичок, що необхідні курсантам у подальшій професійній діяльності.

Кафедра кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1 інституту постійно працює над вдосконаленням інтерактивних методів навчання, пошуком нових форм та прийомів навчального процесу. Відповідно до Методичних рекомендацій з проведення практичних занять у формі поліцейського квесту в закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції, доценти кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1 к.ю.н., доцент Данилевський А.О.  та к.ю.н., доцент Коміссарова Н.О. активно використовують лінійний поліцейський квест у перебігу проведення навчальних занять із курсантами 1-го та 3-го курсів факультету № 1 з навчальних дисциплін «Кримінальне право» та «Долікарська допомога».

Щодо механізму проведення поліцейський квестів: перед проведенням квестів було проведено інструктаж щодо порядку, умов, сюжету, правил проведення поліцейського квесту. Курсанти були поділені на три команди, розподілені ролі всередині команди. Кожна з команд отримала завдання, пов’язане з розв’язанням ситуаційного завдання. Після успішного його вирішення, курсанти отримали підказки щодо наступного етапу квесту. Спираючись на інформацію з підказки, необхідно було визначити місце, у якому команда отримає наступне завдання. Усього для проведення квесту використовувались чотири-п’ять локацій. На кожній локації команда отримувала завдання, пов’язане з особливостями цього місця. Так, у бібліотеці необхідно було ознайомитись з уривком художнього твору, у якому описувалось, зокрема, вчинення злочину; на підставі повідомлення медико-санітарної частини про травму пацієнта, необхідно було визначити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень і кваліфікувати дії винного тощо. Кожна команда мала пройти всі локації, але різними маршрутами. Перебіг  виконання завдань фіксувався у маршрутному листі, а за правильністю виконання завдань пильно стежили інструктори (викладачі кафедри). Наприкінці квесту підбивались підсумки, відбувався обмін думками щодо вирішення окремих завдань, відзначили найбільш цікаві питання та ін.

За словами ректора інституту, професора Віктора Бесчастного, життєвим гаслом інституту є теза: «навчання протягом життя», відповідно, саме удосконалення традиційних методів навчання, імплементація у навчальний процес нашого вишу новітніх світових методик та стандартів підготовки поліцейських та юристів-професіоналів – це наші конкретні системні кроки на шляху забезпечення надання сучасних та якісних освітніх послуг. Незважаючи на усі випробування, які послала нам доля, ми продовжуємо із гордістю нести славетні традиції відомчої поліцейської та юридичної освіти, втілювати у життя найамбіційніші освітянські проекти. Але і сьогодні, ми вважаємо, що критерієм конкурентоспроможності вишу є якість його випускників. Саме сьогоднішні курсанти та випускники вишу є найякіснішою його рекламою, найяскравішою ілюстрацію наукового та освітнього потенціалу викладачів навчального закладу.

Варто зазначити, що науково-викладацький склад кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1 активно використовує квестові технології  під час профорієнтаційних заходів вишу, факультету та кафедри.

  

Кафедра кримінально-правових дисциплін

та судових експертиз факультету № 1

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11

Real time web analytics, Heat map tracking