Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

23 квітня відбулося засідання Вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України.

Засідання розпочалося з розгляду питання «Про заходи щодо зміцнення службової дисципліни і законності в структурних підрозділах інституту відповідно до вимог МВС України». 

Проректор інституту майор поліції Руслан Врадій довів до відома членів Вченої ради те, що в закладі вищої освіти триває активна робота щодо зміцнення службової дисципліни і законності й ознайомив присутніх з елементами службової дисципліни, які передбачені в інституті для курсантів та слухачів інституту, для постійного атестованого складу й постійного цивільного складу.

Р. Врадій навів присутнім на засіданні порівняльний аналіз кількісних показників заохочень та стягнень щодо особового складу інституту й підсумував, що стан та результати щодо зміцнення дисципліни і законності в університеті можна вважати такими, що відповідають вимогам МВС і НПУ, окреслив додаткові заходи, яких необхідно вжити з метою попередження, профілактики та покращення зазначеного напряму.

Другим згідно з порядком денним засідання було розглянуто питання «Про готовність кафедр інституту до захисту курсантами стажування у формі квесту».

Декан факультету № 1, к. ю. н., професор полковник поліції Олена Волобуєва та декан факультету № 1 КННІ к. ю. н. підполковник поліції Станіслав Лопатін доповіли присутнім, що відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 081 «Право» набору 2017 року, курсанти 406 навчального взводу проходять стажування в комплектуючих ГУНП в Донецькій та Луганській областях на посадах слідчих та дізнавачів, на базі комплектуючих підрозділів Головних управлінь Національної поліції України. Також відповідно до навчального плану підготовки фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» курсанти 3-го курсу факультету № 1 ДЮІ спеціалізації підрозділи превентивної діяльності проходять стажування на базі комплектуючих підрозділів Головних управлінь Національної поліції України.

У затверджених Програмах стажування визначено, що захист результатів стажування проводиться в ДЮІ в два етапи: перший етап – теоретичний, другий етап – практичний (у формі поліцейського квесту). Лінійний поліцейський квест буде проходити за ситуативними місцями події.

Сценарії проведення захисту стажування розроблено залежно від специфіки діяльності підрозділів, на базі яких організовано стажування здобувачів вищої освіти, обговорено та схвалено на засіданнях відповідних кафедр. 

Під час проведення захисту стажування будуть запрошені представники практичних підрозділів: слідчого управління ГУНП в Донецькій області (слідчий, інспектор-криміналіст), представники КЗ «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи» (судово-медичний експерт) та Донецького НДЕКЦ МВС України (судовий експерт), начальник сектору превенції Криворізького відділу поліції № 6 ГУНП в Дніпропетровській області та працівники слідчих підрозділів Криворізького УП.

Для демонстрації алгоритмів дій у конкретних практичних ситуаціях відповідно до персональних завдань «поліцейського квесту» будуть використані спеціалізовані навчальні об’єкти «Квартира», «Кабінет інспектора ювенальної превенції із кімнатою дружньою до дитини», який трансформується в «Поліцейську станцію», «Кабінет слідчого».

Також кафедрами розроблено розгорнуті ситуативні завдання (за матеріалами реальних обвинувальних актів та судових рішень), які містять аналогічний обсяг завдань, але які можуть бути виконані в дистанційному режимі у випадку, якщо буде унеможливлено прибуття курсантів та курсанток до інституту.

Наступним було обговорено питання «Про завдання профорієнтаційної роботи інституту щодо набору абітурієнтів у 2021 році та заходи щодо реєстрації майбутніх абітурієнтів у рекрутингових центрах України».

Проректор інституту Олександр Куракін зазначив, що питання взаємодії з органами та підрозділами поліції, які входять до складу Головних управлінь Національної поліції в областях, управлінь поліції охорони в областях та управлінь патрульної поліції в містах і областях з питань направлення вступників на навчання до Донецького юридичного інституту МВС України набувають гострої актуальності.

Для повноцінного виконання обсягів державного замовлення на підготовку фахівців освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» інститутом проведено необхідні профорієнтаційні заходи в навчальних закладах, державних і комерційних установах, Головних управліннях, відділах і відділеннях поліції, які супроводжувалися доведенням інформації про правила та умови прийому на навчання в поточному році, поширенням профорієнтаційної та іміджевої продукції, розміщенням агітаційної інформації в засобах масової інформації.

О. Куракін навів аналіз попередніх результатів відбору вступників на навчання до інституту для здобуття освітнього ступеня бакалавра, участі науково-викладацького составу в профорієнтаційних заходах, окреслив релевантні перспективні заходи тощо.

Четвертим було розглянуто питання «Про стан забезпечення та заходи покращення подальшого розвитку матеріально-технічної бази інституту».

Т.в.о. проректора інституту підполковник поліції Віталій Самаренко доповів про стан розвитку матеріально-технічної бази та виконання робіт з реконструкції та ремонту навчальних корпусів.

Зокрема, у м. Маріуполі станом на сьогодні проводиться реконструкція будівель Маріупольського центру первинної професійної підготовки "Академія поліції" (м. Маріуполь) Донецького юридичного інституту МВС України по пр. Будівельників, 145,  будівлі по пр. Луніна, 89б у м. Маріуполі під соціально-побутовий корпус ДЮІ МВС України, будівлі по пр. Нахімова, 7 у м. Маріуполі під будівлю гуртожитку інституту. 

В. Самаренко ознайомив присутніх з проведеними тендерами та планами закупівель, окреслив перспективи подальшого розвитку матеріально-технічної бази інституту.

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання щодо присвоєння вченого звання «професор» Лоскутову Т.О., затвердження теми дисертації на здобуття ступеня вищої освіти доктора юридичних наук к. ю. н., доценту Бузі В.В., видачу диплома доктора філософії Чемерису І.М., рекомендацію до переведення на навчання за рахунок державного бюджету здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право», закриття освітньо-професійних програм відокремленого структурного підрозділу (Факультет № 2) ДЮІ МВС України тощо.

Розглянуто та схвалено Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Донецького державного університету внутрішніх справ та укладання з ними трудових договорів тощо.

Членами Вченої ради інституту рекомендовано до друку збірник матеріалів круглого столу, приуроченого до 60-річчя Донецького юридичного інституту МВС України «Eduтрансформація: гуманітарна складова як чинник формування сучасного правоохоронця та правознавця». 

 

Члени Вченої ради брали активну участь в обговоренні питань порядку денного засідання та ухваленні рішень, надавали слушні пропозиції до них. Рішення, прийняті під час роботи, сприятимуть удосконаленню діяльності інституту.

Секретаріат Вченої ради