Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

01 лютого відбулося засідання Вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України.

Робота засідання розпочалася з розгляду питання «Про внесення змін до складу Вченої ради».

Учений секретар секретаріату Вченої ради кандидат філологічних наук Катерина Пономаренко доповіла про те, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Вчену раду Донецького юридичного інституту МВС України та у зв’язку з проведеними організаційно-штатними змінами зі складу Вченої ради інституту виведено кандидата юридичних наук Панченка Миколу Анатолійовича; кандидата юридичних наук, доцента Пашутіна Вадима Володимировича; завідувача відділення методичного забезпечення навчально-методичного відділу Лоц Ларису Борисівну; начальника відділу режимно-секретного забезпечення майора поліції Котову Вікторію Валеріївну; голову Асоціації випускників Донецького юридичного інституту, доцента кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 2 КННІ, кандидата юридичних наук, доцента Коміссарова Миколу Леонідовича; старшого викладача кафедри спеціальної фізичної та домедичної підготовки Миронова Юрія Олексійовича; завідувача кафедри організації досудового розслідування факультету № 1 КННІ ДЮІ МВС України, кандидата юридичних наук, доцента підполковника поліції Романову Ольгу Іванівну. До складу Вченої ради інституту введено начальника навчально-методичного відділу старшого лейтенанта поліції Шульгу Марину Вікторівну. Таким чином, кількісний склад Вченої ради інституту становить 31 особу.

Другим згідно з порядком денним на засіданні було розглянуто питання «Про підсумки фінансово-господарської діяльності у 2020 році».

З результатами роботи ознайомила присутніх начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Світлана Бадєєва.

Відповідно до аналізу витрат бюджетних коштів кошторис у 2020 році виконано на 99,3%. Залишок невикористаних асигнувань по загальному фонду кошторису за напрямками видатків: продукти харчування, оплата теплопостачання, оплата водопостачання та водовідведення – утворено через відхилення Міністерством фінансів пропозицій щодо перерозподілу видатків у межах кошторису Інституту.

За всіма іншими напрямками витрат ДЮІ МВС України повністю використав виділені асигнування загального фонду у 2020 році.

Отримане фінансування з державного бюджету у 2020 році спрямовано на такі аспекти функціонування Інституту: оплата праці; капітальні видатки; інші видатки, зокрема предмети та обладнання, послуги, видатки на відрядження тощо; продукти харчування; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; соціальне забезпечення; медикаменти та перев’язувальні матеріали.

Також у 2020 році Донецький юридичний інститут МВС України отримав кошти, які були виділені як субвенція Маріупольською міською радою для реконструкції об’єкту в м. Маріуполі за адресою проспект Нахімова, 7. Виділені кошти були використані у повному обсязі за цільовим призначенням.

Станом на 01.01.2021 заборгованості з заробітної плати, комунальних послуг та перед постачальниками за всіма фондами відсутні.

Витрачання бюджетних коштів інституту здійснювалось у межах встановлених бюджетних асигнувань згідно з кошторисними призначеннями на 2020 рік з дотриманням вимог Бюджетного Кодексу України.

Наступним за порядком денним було обговорено питання «Про організацію проведення профорієнтаційних заходів інституту (Абітурієнт-2021) щодо забезпечення конкурсного набору у 2021 році».

Проректор інституту доктор юридичних наук Олександр Куракін доповів присутнім, що для забезпечення набору вступників на навчання працівники інституту проводять профорієнтаційну, правоосвітню і правовиховну роботу серед учнівської та студентської молоді в закладах освіти; Дні відкритих дверей у форматі Фестивалів поліцейської та юридичної освіти, у тому числі виїзних; інформування населення через друковані та електронні засоби масової інформації про інститут, його діяльність, наукові, навчальні, спортивні та інші досягнення, зокрема й через соціальні сторінки Instagram, Youtube, Twitter та Facebook; безпосередньо відвідують установи й організації усіх форм власності, а також органи поліції та військові частини; поширюють серед населення профорієнтаційну, агітаційну та іміджеву продукцію інституту.

Проведений аналіз свідчить, що на поточний час в умовах локдауну суттєво зменшилось проведення таких профорієнтаційних заходів, як Дні відкритих дверей і відвідування закладів освіти, заходів, проведених в державних і комерційних структурах, органах поліції, військових частинах.

Зазначені питання потребують невідкладного реагування та посиленої уваги.

Четвертим згідно з порядком денним розглянуто питання «Про визначення пріоритетних заходів щодо комплектування вакантних посад інституту відповідно вимог МВС та МОН України до забезпечення освітньої діяльності».

Проректор інституту майор поліції Руслан Врадій доповів, що після внесення відповідних організаційно-штатних змін наказами МВС України від 24.12.2020 № 897 та від 30.12.2020 № 938 структура інституту становить       5 факультетів (№ 1, № 2, № 3 – Маріуполь), (№ 1, № 2 – Кривий Ріг), 18 кафедр, 2 цикли, 12 відділів, 2 лабораторії, аспірантуру, інші підрозділи (загальна бібліотека, спеціальна бібліотека, відділення післядипломної освіти, медико-санітарна частина, гараж, їдальня, їдальня № 2, підрозділ навчання практичній їзді, група юридичного забезпечення).

Створено нові відділи та відділення: відділ комунікації та інформаційного забезпечення (у зв’язку з реорганізацією відділу комунікації та міжнародних зв’язків); видавничий відділ; відділ профорієнтаційної роботи (у зв’язку з реорганізацією відділення з профорієнтаційної роботи); відділ соціально-гуманітарної роботи та моніторингу (у зв’язку з реорганізацією відділення соціально-гуманітарної роботи); відділення організаційно-аналітичної роботи та контролю; відділення міжнародного співробітництва; відділення режимно-секретного забезпечення КННІ.

Натепер в інституті формується резерв кадрів щодо заміщення (в разі необхідності) працівників керівної ланки, а також просування середньої ланки з числа науково – педагогічного та командно-адміністративного складу інституту – за рахунок внутрішнього перерозподілу, з метою усунення негативного впливу на життєдіяльність інституту в цілому.

Всі працівники інституту призначені та перебувають на посадах відповідно до кваліфікаційних вимог, посадових інструкцій і з урахуванням наукових ступенів, вчених звань тощо.

«Про результати успішності курсантів, студентів і слухачів у першому семестрі 2020/21 навчального року» доповідав проректор інституту доктор юридичних наук Олександр Куракін, який довів до відома присутніх, що І-й навчальний семестр 2020-2021 навчального року тривав 5 місяців, протягом більшості з яких освітній процес відбувався з використанням дистанційних засобів навчання.

Здобувачі і здобувачки вищої освіти всіх факультетів продемонстрували абсолютну успішність з усіх навчальних дисциплін, що наближається до показника в 100 %, але інша ситуація з показником якості успішності: наявні недостатні показники з окремих навчальних дисциплін, різниця в межах однієї навчальної дисципліни між навчальними групами. Відповідно, якісна успішність потребує покращення та вжиття дієвих заходів зі сторони керівництва факультетів, виклики сьогодення вимагають оновлення психологічних і методичних підходів до надання освітніх послуг з урахуванням специфіки контингенту.

З питання «Про стан комплектування фонду загальної бібліотеки інституту у 2020 році: напрями покращення та збільшення бібліотечного фонду, перспективи розвитку електронної бібліотеки; функціонування електронного репозитарію інституту» бібліотекар загальної бібліотеки Євгенія Лімонов доповіла присутнім, що загальний фонд бібліотеки складає 108843 примірники, з яких 69276 примірників знаходяться у м. Кривий Ріг та 39567 примірників – у м. Маріуполь. За період 2020 року фонд збільшився на 1921 примірник. (2019 рік – 106922 примірника).

Найбільшу кількість видань було отримано від      Ради Європи – 384 пр.; придбання за кошти інституту – 436 пр.; обов’язкової розсилки – 169 пр.; книгообмінних зв’язків за участі вчених – 468 пр. (Шаптала Н. К. (105), Ярмиш Н. В.(163), Користін О. Є.(200); від співробітників Донецького юридичного інституту – 281 пр. літератури з різних галузей знань.

З метою вдосконалення й підвищення ефективності та оперативності обслуговування користувачів, розширення способів збереження документів, запобігання зношування фізичних екземплярів, а також інформаційне забезпечення додаткових можливостей навчально-виховної й науково-дослідної роботи було створено електронну бібліотеку.

На теперішній час в електронній. бібліотеці розміщено навчально-методичні матеріали з 96 дисциплін.

У травні 2020 р. почав функціонувати репозитарій ДЮІ – електронний архів і мережевий сервіс, у якому накопичуються, систематизуються і зберігаються документи наукового, навчального та методичного призначення, створені працівниками будь-якого структурного підрозділу Донецького юридичного інституту МВС України, науково-викладацьким складом, аспірантами, студентами, курсантами та іншими особами.

Станом на 27.01.2021 загальна кількість творів у репозитарії налічує 1180 робіт.

«Про заходи з реалізації Антикорупційної програми Донецького юридичного інституту МВС України» доповідав уповноважений з антикорупційної діяльності Олексій Забіян.

Антикорупційною програмою Донецького юридичного інституту МВС України передбачено проведення 37 заходів, спрямованих на мінімізацію корупційних ризиків у діяльності закладу освіти, з яких виконано 30, не підлягали виконанню у звітному періоді – 3, виконуються на постійній основі – 2, виконання перенесене організатором – 2.

Протягом 2020 року заходи, визначені програмою, проведено в таких напрямках: забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції в інституті, нормативно-правове регулювання відносин; реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, забезпечення доброчесності працівників, формування негативного ставлення до корупції; здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими  та матеріальними ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту; створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства; участь у реалізації заходів, що належать до компетенції МВС, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р, та Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 576-р.; співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів.

Таким чином, антикорупційна програма Донецького юридичного інституту МВС України виконується на достатньому рівні.

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання щодо присвоєння вчених звань: професора – доктору педагогічних наук Ю. Коротковій; доцента – кандидату педагогічних наук І. Лопатинській; обрання кандидатур на призначення іменної стипендії ім. Г.І. Гутовського кращим студентам закладів вищої освіти міста Кривого Рогу; зміну наукових керівників кваліфікаційних робіт у здобувачів вищої освіти ОС «магістр» спеціальність 081 «Право»; окремі питання підготовки докторів філософії та кандидатів юридичних наук; заснування друкованого періодичного видання – інформаційного журналу «ДЮІ INFORM», схвалено перегляд вартості навчання в Автошколі МЦППП «Академія поліції» ДЮІ МВС України тощо.

Схвалено Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни, внесення змін до Положення про ректорат Донецького юридичного інституту МВС України, внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративної етики ДЮІ МВС України.

Членами Вченої ради інституту рекомендовано до друку монографії: «Кримінологічні засади запобігання вуличній злочинності» (авторський колектив: К.А. Бєліков, В.М. Бєсчастний, М.О. Семенишин, С.С. Вітвіцький, С.М. Алфьоров, Є.С. Назимко), «Звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування: міжнародні та європейські правові стандарти» (автори: Вітвіцький С.С., Назимко Є.С. , Тіточка Т.І.), «Психологія стресостійкості особистості» (автор – Когут О.О.); «Мирова угода в господарському процесі»(автор – Попков П.О.), «Повноваження суду першої інстанції в господарському судочинстві» (автор – Масловський С.В.); матеріали VI Всеукраїнської конференції молодих вчених «Актуальні питання адміністративного права та процесу», матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання досудового розслідування», навчальний посібник «Практикум з англійської мови (для вступників до магістратури)» (укладач – доцент кафедри Лариса Дзевицька), навчальний посібник «Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування» для курсантів 4 курсу факультету №1 (укладачі: Волобуєва О.О., Крушеницький А.В.), навчально-методичний посібник «Правочини з нерухомістю» (укладач – Абдель Фатах А.С.; заг. ред. Клемпарського М.М.)

Члени Вченої ради брали активну участь в обговоренні питань порядку денного засідання та ухваленні рішень, надавали слушні пропозиції до них. Рішення, прийняті під час роботи, сприятимуть удосконаленню діяльності інституту.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

Секретаріат Вченої ради