Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

01 лютого відбулося чергове засідання Вченої ради тимчасово переміщеного закладу вищої освіти.

Робота засідання розпочалася з розгляду питання «Про внесення змін до складу Вченої ради».

З питання порядку денного «Про підсумки фінансово-господарської діяльності у 2020 році» виступила начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Світлана Бадєєва.

З третього питання «Про організацію проведення профорієнтаційних заходів інституту (Абітурієнт-2021) щодо забезпечення конкурсного набору у 2021 році» було заслухано й обговорено доповідь проректора інституту, доктора юридичних наук доцента Олександра Куракіна.

Питання «Про визначення пріоритетних заходів щодо комплектування вакантних посад інституту відповідно до вимог МВС та МОН України до забезпечення освітньої діяльності» висвітлив проректор інституту майор поліції Руслан Врадій.

«Про результати успішності курсантів, студентів і слухачів у першому семестрі 2020/21 навчального року» доповідали проректор інституту, доктор юридичних наук доцент Олександр Куракін та заступник директора з освітньої та науково-дослідної діяльності КННІ, кандидат юридичних наук Артем Шапарь.

Шостим було розглянуто «Про стан комплектування фонду загальної бібліотеки інституту у 2020 році: напрями покращення та збільшення бібліотечного фонду, перспективи розвитку електронної бібліотеки; функціонування електронного репозитарію інституту».

З питання «Про заходи з реалізації Антикорупційної програми Донецького юридичного інституту МВС України» було заслухано доповідь уповноваженого з антикорупційної діяльності Олексія Забіяна.

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання щодо присвоєння вчених звань: професора –доктору педагогічних наук Ю. Коротковій; доцента – кандидату педагогічних наук І. Лопатинській; зміну наукових керівників кваліфікаційних робіт у здобувачів вищої освіти ОС «магістр» спеціальність 081 «Право»; окремі питання підготовки докторів філософії та кандидатів юридичних наук; заснування друкованого періодичного видання – інформаційного журналу «ДЮІ INFORM», схвалено перегляд вартості навчання в Автошколі МЦППП «Академія поліції» ДЮІ МВС України тощо.

Схвалено Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни, внесення змін до Положення про ректорат Донецького юридичного інституту МВС України, внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративної етики ДЮІ МВС України.

Членами Вченої ради інституту рекомендовано до друку монографії: «Кримінологічні засади запобігання вуличній злочинності» (авторський колектив: К.А. Бєліков, В.М. Бєсчастний, М.О. Семенишин, С.С. Вітвіцький, С.М. Алфьоров, Є.С. Назимко), «Звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування: міжнародні та європейські правові стандарти» (автори: Вітвіцький С.С., Назимко Є.С. , Тіточка Т.І.), «Психологія стресостійкості особистості» (автор – Когут О.О.); «Мирова угода в господарському процесі»(автор – Попков П.О.), «Повноваження суду першої інстанції в господарському судочинстві» (автор – Масловський С.В.); матеріали VI Всеукраїнської конференції молодих вчених «Актуальні питання адміністративного права та процесу», матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання досудового розслідування», навчальний посібник «Практикум з англійської мови (для вступників до магістратури)» (укладач – доцент кафедри Лариса Дзевицька), навчальний посібник «Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування» для курсантів 4 курсу факультету №1 (укладачі: Волобуєва О.О., Крушеницький А.В.), навчально-методичний посібник «Правочини з нерухомістю» (укладач – Абдель Фатах А.С.; заг. ред. Клемпарського М.М.)

Члени Вченої ради брали активну участь в обговоренні питань порядку денного засідання та ухваленні рішень, надавали слушні пропозиції до них. Рішення, прийняті під час роботи, сприятимуть удосконаленню діяльності інституту.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Секретаріат Вченої ради