Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

В період з 15 до 26 лютого в Донецькому юридичному інституті МВС України триватиме  атестація у здобувачів вищої освіти юридичного факультету №3 денної форми навчання за освітнім ступенем «магістр» спеціальності 081 «Право».

 Саме в цей період часу студентами-випускниками робляться найвідповідальніші кроки. Для студентів магістратури настав час екзаменів на шляху до отримання дипломів магістра права.

Атестація складалася з двох частих теоретична частина де здобувачі вищої освіти відповідали на тестові завдання, та практична частина де здобувачі вищої освіти відповідали на екзаменаційні білети.

Атестаційний екзамен з дисциплін спеціалізації («Актуальні проблеми теорії держави та права», «Захист прав за Національним та Європейським правом», «Проблеми методики розслідування злочинів»).

Склад:

- голова комісії – професор кафедри цивільного, трудового права та права соціального забезпечення факультету №3, доктор юридичних наук, професор Клемпарський М.М

- завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету №2 КННІ, кандидат юридичних наук, доцент Кубарєв І.В.

- професор кафедри цивільного та господарського права факультету №2 КННІ, доктор юридичних наук, професор Деревянко Б.В.

- професор кафедри загально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор Зозуля Є.В.

- секретар – методист факультету №3 Кукса О.Л.

  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Відділ комунікації та інформаційного забезпечення