Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Керівництво Донецького юридичного інституту МВС України на чолі з полковником поліції, доктором юридичних наук, професором Сергієм Вітвіцьким ставить на меті виховання нової генерації майбутніх поліцейських та правників. Одним із векторів виховання є підтримка розвитку економічно-правового напряму юридичної освіти в ДЮІ МВС України. Відповідний напрям був реалізований шляхом створення у 2020 році на факультеті № 3 кафедри господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки, яку очолила докторка юридичних наук, професорка Людмила Ніколенко.

Кращі педагогічні та наукові традиції Донецького юридичного інституту МВС України знайшли своє відображення в діяльності кафедри. Мета кафедри - сформувати європейський правий світогляд майбутніх поліцейських та правників в процесі викладання дисциплін господарського та економічно-правового профілю; підготувати висококваліфікованих фахівців, які поєднують професіоналізм з високою правовою культурою, патріотично – громадянською позицією та науковою активністю.

На кафедрі господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки проводиться інтенсивна науково – дослідна робота з питань господарського права та господарсько-процесуального права. Вагомі здобутки колективу кафедри проявляються у підготовці та виданні наукової та навчально – методичної літератури. Викладачі кафедри є авторами і співавторами монографій, підручників і посібників, а також більше двохсот статей і тез у фахових та міжнародних виданнях; 7 статей у Scopus, і планують подальшу плідну роботу в даному напрямку.

Викладачами кафедри вперше започатковано видавництво навчальної та наукової літератури серії «Бібліотека господарського судочинства». Перші монографії під загальною редакцією Людмили Ніколенко вже надруковані та розіслані у наукові заклади та заклади вищої освіти.

Кафедра підтримує і розвиває наукове співробітництво не тільки з українськими колегами, а й з іноземними установами Німеччини, Польщі,  Словаччини і це тільки початок. Завдяки активній співпраці з іноземними колегами, науковці кафедри приймають активну участь у міжнародних наукових конференціях, круглих столах та форумах.

Слід підкреслити, що в інституті створена та працює наукова школа господарського права та процесу, основним осередком якої є кафедра господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки. Під керівництвом завідувачки кафедри Людмили Ніколенко захистилися дев’ять кандидатів та один доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарське процесуальне право.

9 лютого 2021 року викладач кафедри Анастасія Катрич отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 157 від 9 лютого 2021 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2020 року № 886, від 26 листопада 2020 року № 1471».

На кафедрі приділяється значна увага поступовості та залученню до наукових досліджень курсантів та студентів. Під керівництвом кандидата юридичних наук, доцента Альбіни Батечко активно працює науковий гурток студентів та курсантів. Здобувачі вищої освіти впроваджують свої знання, отримані у навчальній сфері у власні наукові дослідження. Член наукового гуртка Олексій Єжак з науковою роботою на тему «Джерела господарського процесуального права» посів друге місце на 1 етапі конкурсу наукових робіт в ДЮІ МВС України (науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент Наталя Загородня).

З огляду на новітні тенденції у розвитку вищої освіти та вимог ринку праці викладачами кафедри здійснюється пошук нових ідей та форм підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти в процесі навчання та забезпечення конкурентоспроможності випускників інституту з врахуванням наукової складової.

 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06

Кафедра господарсько-правових

дисциплін та економічної безпеки

факультету № 3