Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

В Донецькому юридичному інституті МВС України активними учасницями наукових заходів є представниці науково-педагогічного складу кафедр та здобувачки вищої освіти – курсантки та студентки факультетів.

Прикладом цього є факультет № 1, який очолює Олена Волобуєва, полковник поліції, кандидат юридичних наук, доцент. Олена Олексіївна активно займається науковими дослідженнями, популяризує наукове пізнання серед особового складу факультету № 1 пізнання суспільних відносин у різних напрямках правоохоронної діяльності, протидії злочинності тощо.

Своєю чергою завідувачка кафедри оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 1 кандидат юридичних наук Ольга Ковальова очолює наукове товариство молодих учених ДЮІ до складу якого входять представники всіх структурних підрозділів інституту. Робота з курсантами, студентами, магістрами, ад’юнктами (аспірантами) надає можливості реалізувати творчі наукові плани багатьох здобувачів освіти. Окрім того на кафедрі ОРД та ІБ факультету № 1 діє науково-дослідний гурток «Оперативник».

Активними учасниками науково товариства молодих учених ДЮІ є курсантки 206-го навчального взводу Катерина Рибалко, Влада Веселова, Олександра Лунгу. Своєю чергою курсантки 406-го навчального взводу факультету № 1 Валентина Балабан, Олександра Колєсова, Жанна Носова за роки навчання в ДЮІ зробили впевнені кроки щодо наукового пізнання дійсності. Валентина Балабан, Олександра Колєсова, Жанна Носова мають і перші досягнення, які відобразилися в участі у науково-практичних заходах у тому числі і на міжнародному рівні. На тепер дівчата під керівництвом Олени Волобуєвої, Ольги Ковальової визначаються з темами майбутніх наукових досліджень.

Своєю чергою Вікторія Котова – начальник відділу режимно-секретного забезпечення Донецького юридичного інституту МВС України, майор поліції викладає навчальну дисципліну «Режим секретності». Також Вікторія Валеріївна здійснює наукове дослідження для здобуття наукового ступеня «доктора філософії» і є прикладом для дівчат курсанток та студенток інституту реалізації практичних напрацювань у науковому дослідженні. Завжди допомогу курсантсько-студентській науці готова надати Юлія Данилевська – завідувачка аспірантури, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник. Юлія Олександрівна також надає освітні послуги, викладає навчальні дисципліни кримінально-правового циклу здобувачам вищої освіти інституту.

Активний творчий пошук, пізнання дійсності, наукове обґрунтування реалізації практичних заходів протидії кримінальним правопорушенням, взаємодія з різними структурними підрозділами інституту, іншими закладами вищої освіти є підтвердженням пріоритету науково-дослідної роботи на факультеті № 1. І наукові здобутки жінок та дівчат факультету №  1 ДЮІ є тому підтвердженням.

Наукові здобутки жінок та дівчат факультету № 1 завжди високо оцінюються керівництвом інституту. Ректор інституту, полковник поліції Сергій Вітвіцький ставить за приклад особовому складу ДЮІ жінок, які присвятили своє життя науці та досягли в цьому великого успіху.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

За дорученням чоловіків факультету № 1 Сергій Пекарський