Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Тривають карантинні заходи в Україні. Навчальні заклади намагаються з усіх сил «втримати на плаву» 2020-2021 навчальний рік шляхом дистанційного навчання. Постало питання: яким чином забезпечити дистанційне навчання здобувачів вищої освіти з фізичного виховання.

Але не всі розуміють необхідність такого навчання саме з фізичного виховання. Працюючи дистанційно, переважна кількість викладачів зіткнулася з проблемою нерозуміння здобувачами значення і необхідності щоденного виконання фізичних вправ. Тому перед кафедрою спеціальної фізичної та домедичної підготовки постало завдання більш детального пояснення поняття фізичного виховання та його ролі у розвитку та становленні людини як особистості.

Фізичне виховання є складовою всебічного розвитку людини.

Воно вирішує ряд значущих суспільних завдань, а саме:

  • підвищення функціональних можливостей організму засобами фізичної культури;
  • сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, покращення розумової і фізичної працездатності;
  • формування думки про систематичні заняття фізичними вправами з урахуванням особливостей майбутньої професії, фізичне самовдосконалення та здоровий спосіб життя;
  • отримання необхідних знань, умінь та навичок у галузі фізичної культури з метою профілактики захворювань, відновлення здоров'я та підвищення професійної працездатності;
  • використання засобів фізичної культури в лікувально-профілактичній діяльності;
  • оволодіння методами визначення фізичного стану та самоконтролю;
  • виховання організаторських навичок, особистої гігієни та загартовування організму;
  • уміння складати та виконувати вправи з комплексів ранкової гігієнічної гімнастики;
  • виховання патріотичних, морально-вольових і естетичних якостей;
  • удосконалення спортивної майстерності студентів, що займаються обраними видами спорту.

У процесі занять фізичними вправами зміцнюється не лише тіло людини, але й розвиваються такі моральні якості, як працьовитість, дисциплінованість, наполегливість, вольові якості.

Систематичне виконання фізичних вправ сприяє прояву вольових зусиль, які є дуже необхідними в подальшій професійній діяльності, наприклад, при збереженні уваги при втомі; подоланні труднощів, обумовлених функціональними зрушеннями в організмі (небажання продовжувати роботу, біль, потреба «терпіти»); подоланні негативних емоцій (страху, невпевненості, розгубленості); дотриманні певного режиму життя, тренування і харчування. Формування вольових якостей сприяє становленню студентів як особистостей здатних вільно, в рамках усвідомленої необхідності, визначати свою поведінку і діяльність та нести відповідальність за її результати.

Тільки систематичне виконання фізичних вправ стає запорукою міцного здоров`я, покращує фізичні якості, зміцнює імунітет і формує життєрадісну працездатну особистість.

Тому викладачі кафедри наголошують, що під час карантину ні в якому разі не слід припиняти займатися фізичними вправами. Для цього викладачами кафедри запропоновано дистанційну роботу з виконання різних комплексів фізичних вправ за допомогою інтернет-платформи ZOOM.

Студентські роки це час, коли організм людини продовжує розвиватися, і за роки навчання в університеті можна максимально зміцнити силу, серцево-судинну систему, красу тіла і набути великого запасу міцного здоров'я на все життя. Але, якщо не дотримуватись правильної методики виконання фізичних вправ, то не тільки не буде користі, а й можна нанести собі великої шкоди.

Тому пропонується здобувачам вищої освіти під час самостійного виконання комплексів фізичних вправ дотримуватись таких правил і закономірностей. Спочатку треба усвідомити, що фізичні заняття мають різний характер: ранкова зарядка і загально-фізичні вправи - для підтримки нормального функціонування організму, а тематичні тренування – для підвищення фізичних якостей. Треба розуміти, що тренування з навантаженнями розвиває силу і об’єм м’язів, а тренування на витривалість - зміцнює серцево-судинну систему. Спритність розвивається під час виконання складно-кординаційних вправ. Тому під час карантину в умовах ізоляції найкращий вибір для самостійних занять буде багатофункціональний вид тренування, що об’єднує всі інші – це, так зване, колове тренування. Виконуючи вправи по колу з невеликим навантаженням і з обмеженим часом відпочинку між ними, необхідно контролювати самопочуття та частоту серцевих скорочень. Для тренувального ефекту пульс має бути в діапазоні 110-120 ударів — для початківців і 120-140 ударів — для більш підготовлених.

По-друге, плануючи тренування протягом дня, перше заняття треба починати з ранкової зарядки. Вона має складатися з легких вправ, тому що організм ще не прокинувся. Вправи загально фізичної підготовки на всі групи м’язів можна виконувати протягом дня 2-3 рази, а то і більше, за бажанням. Необхідно розуміти, що ранкова зарядка, загальнофізичні вправи, розминка перед тренуванням мають один характер; для того, щоб правильно їх виконувати треба уявляти, які функції відбуваються в організмі. Як тільки починаємо розминку, надниркові залози поступово по краплині виділяють адреналін до потрібної кількості, таким чином розганяючи резервну кров з черевної порожнини по всіх м’язах. Підвищується температура тіла, розширюються судини, відкриваються найдрібніші капіляри, мобілізуються всі функції організму і покращується психологічний настрій. М’язи і зв’язки стають еластичними.

Виконання розминки теж має свою послідовність. Починати потрібно з найменших м’язів, поступово переходячи до більших: кисті, передпліччя, плечі, шия, тулуб, ноги. По-третє, найкращий час, за законом біоритмів, для виконання тренувань для розвитку фізичних якостей і корекції фігури з 11:00 до 13:00 і з 17:00 до 19:00.     

По-четверте, якщо розминка на початку тренування потрібна для поступового запуску організму і підготовки до подальших навантажень, то заключна частина або заминка, після основної частини не менш важлива і не менш корисна. Вона необхідна, щоб привести свій організм до нормального, спокійного стану. Тому після навантаження та гарного розігріву доцільно і необхідно виконувати вправи на розтягування всіх груп м’язів. В кінці занять м’язи мають підвищений тонус і збуджену нервову систему. Примусове розтягування знімає напруження і заспокоює нервову систему. В процесі розтягування суглоби працюють на повну амплітуду і стають менш вразливими до травмування. Ще одна перевага — м’язи вдвічі швидше відновлюються.

Якщо дотримуватися цих нескладних правил, то фізичні вправи принесуть чимало користі молодому організмові і зміцнять здоров`я!

Кафедра спеціальної фізичної та домедичної підготовки