Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Нещодавно в режимі онлайн на платформі Zoom відбулося обговорення освітньо-професійної програми для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які здобувають вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальністю 081 Право (галузь знань 08 Право, кваліфікація: бакалавр права).

Керівник проектної групи доктор юридичних наук Наталя Іванюта розповіла студентам 1 курсу про: перелік та зміст компетентностей (інтегральної, загальних, спеціальних) випускника; програмні результати навчання; можливості майбутнього працевлаштування; кадрове забезпечення програми.

Особливо було приділено увагу обов’язковим та вибірковим компонентам освітньо-професійної програми.  

З метою якісного забезпечення формування індивідуальної траєкторії навчання студентам було роз’яснено процедуру вибору навчальних дисциплін, продемонстровано каталоги вибіркових навчальних дисциплін.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Кафедра цивільного, трудового права та права соціального забезпечення

Факультет №3