Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Розвиток українського суспільства і держави проходить складний період. Зміни останніх років, які докорінно перетворили нашу країну і суспільство, не могли оминути систему виконання покарань.

В умовах складної криміногенної ситуації, коли злочинці користуються не тільки найсучаснішими матеріально-технічними засобами, але й мають достатній інтелектуальний рівень та фінансові ресурси, оперативно-розшукова діяльність набуває все більш вимогливого та креативного характеру.

Оперативно-розшукова діяльність є найбільш дієвим і ефективним механізмом у попередженні та розкритті злочинів. Останнім часом вона збагатилась змістом, формами і методами реалізації, а тому вимагає поглибленого професійного підходу.

Вторгнення в приватне життя особи є обмеженням права, а тому має відповідати національним та міжнародним стандартам обмежень прав людини . Проте, враховуючи соціальні умови, законодавство допускає таку можливість, як виняток, для захисту інтересів громадян та суспільства від злочинних посягань.

Використання засобів конфіденційної діяльності пов’язується з об’єктивними причинами, обумовленими специфікою оперативно-розшукової діяльності. Без конфіденційних прийомів і методів практично неможливо отримати достовірну інформацію про наміри і плани злочинних формувань, про їх дії, склад учасників, зв’язки, а значить, неможливо створити умови для попередження й припинення їхньої протиправної поведінки.

З поліпшення дій правоохоронних органів та підготовки спеціалістів проходять різного роду заходи. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики». Учасником конференції став завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету №1 ДЮІ МВС України кандидат юридичних наук , майор поліції Артем Шапарь.

З метою підвищення якості правничої освіти, шляхом популяризації та запровадження навчального курсу з оперативно-розшукової діяльності, викладачі обмінювалися досвідом викладання даного предмету та своїми напрацюваннями, також було окреслено шляхи подальшого співробітництва.

Книги, видані юристом, показують його обізнаність у певній темі, галузі права, у якій він практикує. Книга може стати не тільки підтвердженням компетенції правознавця, але й джерелом корисної інформації та відповідей на запитання, що їх цікавлять.

Для професійної підготовки курсантів наша книгозбірня поповнилась новим посібником:

Кириченко О. В. Принципи оперативно-розшукового запобігання злочинам : монографія / О. В.Кириченко, В. В.Хмеленко. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 160с.

На монографічному рівні досліджено концептуальні положення принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам. Розглянуто сучасний стан розробленості проблеми принципів оперативно-розшукового запобігання наукового дослідження. Розглянуто правову регламентацію принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам та визначено шляхи її вдосконалення. Окреслено критерії класифікації принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам та їх види. Надана характеристика загальноправових та спеціальних принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам.

Посібник рекомендовано для науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти МВС України, практичних працівників Національної поліції та інших правоохоронних органів України.

Інститутська спільнота висловлює щиру подяку О.В.Кириченко, за подаровану книгу.

  • 01
  • 02
  • 01
  • 02

Колектив загальної бібліотеки ДЮІ