Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Основним завданням вищої школи в сучасних умовах, як відомо,  є підготовка всебічно розвинених,  здатних безперервно вчитись, поповнювати і поглиблювати свої знання фахівців. Одну з ключових ролей у реалізації цих завдань відіграє  студентська наука.

Запровадження карантинних заходів змушує шукати нові форми організації наукової роботи зі студентами, доведення до них значущої з перспективи проведення власних досліджень інформації. Так, до Дня науки колективом кафедри соціально-гуманітарних дисциплін у форматі відеоконференції було проведено науковий колоквіум «Науково-дослідна робота студентів як важлива складова навчання у виші» для членів наукового гуртка кафедри. 

У своєму виступі  професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дмитро Титаренко звернув увагу на значення наукових досліджень у сучасному житті, традиції студентської науки в Донецькому юридичному інституті, можливості наукової роботи студентів з урахуванням профілю кафедри та кола наукових зацікавлень викладачів – потенційних наукових керівників студентських наукових робіт.

Значенню та ролі гуманітарних дисциплін як елементу професійної підготовки юристів було присвячено доповідь доцента Тамари Сабельникової. Особливу увагу викладач звернула на ті можливості інтелектуального спілкування, обміну думками, жвавих дискусій, які відкриває перед студентами щорічна конференція молодих учених «Гуманітарні студії в сучасному світі», що традиційно проводиться колективом кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Теоретичним та практичним аспектам використання соціологічного знання присвятила свій виступ «Використання соціологічних методів у правових дослідженнях» доцент  Оксана Титаренко. Вона наголосила на широких можливостях, які відкривають здобутки  соціогуманітарних дисциплін для розвитку юридичної науки, закликала студентів до активної участі в науковому житті кафедри.    

Учасники колоквіуму – студенти та викладачі – не лише обмінялися думками з приводу виступів, одержаної інформації,  але й визначили для себе перспективи подальшої наукової роботи.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін.