Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Наукова діяльність для кожного представника кафедри господарсько-правових дисциплін виступає одним з престижних напрямків роботи, який надає можливість проявити творчі та креатині риси при викладанні власної позиції з проблем, які досліджуються. За ініціативи завідувача кафедри господарсько-правових дисциплін, кандидата юридичних наук, доцента Віталія Кадали та підтримки колективу з кожнім роком збільшується як обсяг наукових досліджень, так і їх різносторонність. У дослідженнях знаходять відображення актуальні питання правового господарського спрямування у сукупності з проблемами соціально-економічного змісту.

Колективу кафедри є чим пишатися. Науково-викладацький склад представлено: завідувачем кафедри ГПД Віталієм Кадалою, який є випускником Донецького юридичного інституту (2006 рік),  к.ю.н. (2012 рік), доцентом (2019 рік); Богданом Деревянко, який є д.ю.н. (2014), професором (2015); Юлією Громенко к.ю.н. (2012), доцентом (2019); Оленою Гузенко к.е.н. (2012), доцентом (2015); Дмитром Іваненко к.ю.н. (2016); Наталією Макаренко к.ю.н. (2015); Олександрою Роженко к.е. н. (2017) та Тетяною Хайловою к.н.держ.упр. (2005), доцентом (2006). На даний час активна робота ведеться з підготовки пакету документів, наукових розробок для отримання звання доцента Дмитром Іваненко, Наталією Макаренко та Олександрою Роженко.

Вже стало традицією постійного обговорення в науково – викладацькому колективі кафедри ГПД перспективних напрямків наукового дослідження, котрі продиктовані сучасністю. У 2019 році колектив відзначив своє 15 річчя. До знаменної дати за ініціативи завідувача кафедри Віталія Кадали та підтримки колективу було прийнято рішення щодо випуску монографічних досліджень на тему «Правове регулювання економічних відносин за участі підприємств великого промислового регіону». Цінність монографічних досліджень полягає в тому, що базою викладених наукових розробок стали власні позиції науковців кафедри, які не тільки розкрили поставлені проблеми, а, й зазначили напрямки їх вирішення.

Основними напрямками наукової діяльності колективу виступають розробка та випуск навчальних посібників та монографій, наукових статей у фахових виданнях, публікація тез доповідей та участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково – практичних конференціях. Так, лише за 2019-2020 роки колективом кафедри розроблено та випущено: навчальні посібники «Захист прав суб’єктів господарювання» (Б.В. Деревянко) та «Основи економічної теорії» (О.П. Гузенко, В.В. Кадала, Т.В. Хайлова); монографію «Соціально-економічна безпека підприємництва» (О.П.Гузенко, О.В. Роженко) та навчально-методичні матеріали «Податкове право» (Н.А. Макаренко). При цьому взято участь у підготовці Великої української юридичної енциклопедії (Б.В. Деревянко).

Крім того, за 2019-2020 роки колективом кафедри було опубліковано та проіндексовано 8 статей, що індексуються у наукометричних базах Scopus та/або Web of Science, видано 14 статей в українських та закордонних наукових фахових виданнях (без урахування статей у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science), а також взято участь у 62 наукових конференціях з опублікування матеріалів.

Значну увагу колектив кафедри приділяє питанням підготовки молодого покоління, залучення його до наукових розробок. На постійній основі, під керівництвом доцента кафедри Олександрою Роженко, діє науковий гурток, який охоплює не лише питання господарсько – правового спрямування, а перш за все, передбачає зустрічі студентів з фахівцями практиками. Під керівництвом викладачів кафедри ГПД протягом 2019-2020 років було підготовлено та опубліковано 60 тез доповідей студентів.

На даний час колективом кафедри ГПД підготовлено та передано до типографії: навчальний посібник «Банківське право» (О.П. Гузенко, В.В. Кадала, Т.В. Хайлова, Б.В. Деревянко), «Концептуальні та організаційно-правові засади забезпечення безпеки України» (В.В.Кадала , О.П.Гузенко, Є.В.Павліченко) та монографію «Правове регулювання економічних відносин за участі підприємств великого промислового регіону» (Б.В. Деревянко, В.В. Кадала, Ю.О. Громенко, О.П. Гузенко, Д.Д. Іваненко, О.В. Роженко, Т.В. Хайлова).

Усі представники кафедри ГПД від щирого серця вітають весь науково-педагогічний колектив Донецького юридичного інституту МВС України з Днем науки. З цієї нагоди завідувач кафедри Віталій Кадала за дорученням колективу та від себе особисто побажав колегам нових творчих пошуків і здобутків, невичерпної енергії, наснаги та вагомих успіхів і перемог на нелегкому, але надзвичайно цікавому шляху, адже за словами ректора інституту Сергія Вітвіцького кожен співробітник інституту повинен наполегливо працювати на імідж та добре ім’я Донецького юридичного інституту.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Доцент кафедри  ГПД

Олена ГУЗЕНКО