Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Напередодні Дня науки на в рамках реалізації проекту відкритого доступу до інформації на сайті Донецького юридичного інституту відкрито доступ до інституційного репозитарію.

Інституційний репозитарій – це електронний архів і мережевий сервіс, у якому накопичуються, систематизуються і зберігаються документи наукового, навчального та методичного призначення, створені працівниками будь-якого структурного підрозділу Донецького юридичного інституту МВС України, науково-викладацьким складом, аспірантами, студентами, курсантами та іншими особами. Мета репозитарію ‒ надання відкритого доступу до матеріалів засобами Інтернет-технологій та поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

Головними завданнями репозитарію є: сприяння зростанню популярності ДЮІ через представлення його наукової продукції в мережі Інтернет; збільшення цитованості наукових публікацій працівників навчального закладу завдяки забезпеченню вільного доступу до наукових публікацій; створення надійної та доступної системи обліку наукових робіт кафедр і окремих працівників.

Наразі до репозитарію внесено понад 540 публікацій. Серед них 27 монографій, 35 підручників та навчальних посібників, 310 наукових статей. Щоденно електронний архів оновлюється та поповнюється новими результатами наукової діяльності вчених інституту.

Інституційний репозитарій виконує наукову, освітню, довідкову-інформаційну функції. Він відіграє провідну роль у процесі поповнення бібліотечного фонду оригінальними електронними документами та цифровими копіями друкованих видань, а також їхнього збереження. Дослідницькі статті, які науковці архівують у репозитарії, мають багато переваг, адже їх цитують частіше, ніж публікації з традиційних журналів, суттєво зростає читацька аудиторія.

Наголосимо, що актуальність інституційного репозитарію очевидна одразу в кількох напрямах. З одного боку, такий електронний ресурс корисний насамперед для науково-викладацького складу інституту, оскільки сприяє поширенню інформації про нього серед академічної спільноти, впливає на рівень цитованості публікацій його співробітників, забезпечує тривале збереження матеріалів. Для ДЮІ в цілому наявність такого інформаційного ресурсу є чинником загальної підтримки наукової діяльності, покращення якості фахової комунікації, підвищення рейтингу, забезпечення відкритого доступу до досліджень. Бібліотека закладу через інституційний репозитарій отримує можливість ефективніше виконувати різноманітні інформаційні запити користувачів, а також поширити сферу діяльності на мережеву інформацію для організації зберігання та використання електронних публікацій.

Корисним репозитарій є і для аспірантів, студентів та курсантів закладу, які отримують швидкий і необмежений доступ до навчально-методичної та наукової літератури, створеної науковцями інституту, не залежать від наявних книжкових фондів, можуть розміщувати власні роботи за рекомендацією представників професорсько-викладацького складу.

Навігаційні та пошукові можливості інституційного репозитарію прості та зрозумілі для користувачів, адже спираються на структуру ДЮІ. Так всі матеріали в репозитарії представлено через такі спільноти (фонди): за факультетами та підрозділами інституту; за типом матеріалу; за назвами наукових видань інституту. У спільнотах, що представляють факультети та підрозділи ДЮІ, документи виділено за типом матеріалу, а саме: автореферати; дисертації; довідкові матеріали; звіти про НДР; матеріали конференцій, семінарів; методичні посібники та рекомендації; монографії; презентації; підручники; навчальні посібники та практикуми; програми дисциплін; статті тощо.

За змістом інституційний репозитарій є універсальним, оскільки об’єднує документи із різних галузей знань. Систематизуються матеріали в архівах у колекції фондів із традиційним пошуком за пошуковим виразом та розширеними можливостями пошуку за назвою, авторами, ключовими словами, анотацією, датою, темою та іншими даними.

Інституційний репозитарій є ефективною формою комунікації в освітньо-науковому середовищі і як конструктивна модель відкритого доступу до електронних ресурсів відіграє важливу роль у процесах, пов’язаних із накопиченням, довготривалим зберіганням та систематизацією наукових, освітніх та навчально-методичних документів Донецького юридичного інституту МВС України.

Запрошуємо ознайомитися з науковими доробками наших вчених за посиланням:

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09

Загальна бібліотека