Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Якщо пошукаєш у книгах

мудрості уважно,

то знайдеш

велику користь.

Нестор-літописець

 

Вимоги сьогодення формують «інформаційне поле», яке являє собою інформаційне оточення людини. Інформація стала головним стратегічним ресурсом. Інноваційний розвиток освіти і науки обумовлює необхідність повноцінного наукового інформаційного забезпечення та його ефективного використання. Бібліотека Донецького юридичного інституту є головним суб’єктом академічної інформації. Широта представленої друкованої спадщини досягається завдяки встановленню партнерських зв’язків із закладами вищої освіти. Так, у рамках творчого співробітництва Донецький юридичний інститут отримав низку видань від Львівського державного університету внутрішніх справ. Зміст видань направлено на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання.

Перш за все, звертає на себе увагу підручник «Кримінальний процес» Ч.2 / Р. І. Благута та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри. – Львів, 2019. – 616 с.

Підручник відображає основні положення досудового розслідування, гласні та негласні слідчі (розшукові) дії, закінчення досудового розслідування та оскарження рішень під час досудового розслідування, підсудність та судовий розгляд кримінальних проваджень (підготовче; в суді-першої, апеляційної, касаційної інстанціях; щодо окремих осіб; відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження), також врахована практика міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні.

Права людини є найвищою соціальною цінністю, яку зобов’язані дотримуватися і захищати як працівники правоохоронних органів так і працівники правосуддя у цивільних справах. Ці питання порушено у наступних навчальних посібниках :

«Дотримання прав людини в правоохоронній діяльності» / І. П. Андрусяк та ін.; за заг.ред.Д. Є. Забзалюка та ін. – Львів, 2019. – 320 с. та  «Особливості застосування рішень Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ» / У. Б. Андрусів та ін. – Львів, 2019. – 404с.

Потреба суб’єктів господарювання різних видів економічної діяльності у вирішенні питання забезпечення кадрової безпеки бізнес-структури дала поштовх Зінаїді Живко до аналізу і систематизації інформації та написанні навчального посібника «Сучасні методи забезпечення надійності персоналу». – Львів, 2019. – 128 с. Він дасть змогу здобувачам вищої освіти набути знань та навичок у процесі підбору, адаптації, мотивації, забезпечення безпечної діяльності та убезпечення персоналу від типових робочих конфліктів від яких залежить успішний розвиток підприємства.

Умови ведення бізнесу стають все жорсткішими. Підприємству необхідно постійно удосконалювати свій продукт або створювати новий. Лише за умови побудови чіткого процесу перетворення концепції у практичні розробки, цікаві ідеї мають перетворитися в системні інновації. Для успішності інноваційної діяльності важливе значення має організація процесу управління нею. Щоб сформувати комптентності у здобувачів освіти, які сприятимуть отриманню максимального ефекту від їх залучення до процесу інноваційної діяльності доктором економічних наук Мартою Копитко було розроблено курс «Управління інноваціями». – Львів, 2019. – 292 с.

Перелічені  вище два видання – це навчальні посібники у схемах і таблицях. Вони розроблені так, щоб максимально ефективно надати необхідну інформацію і теоретичну, і практичні приклади з оволодіння необхідними навичками розвитку вміння аналізу ситуацій та прийняття рішень.

Реалізація  оперативного обміну інформацією та її зберігання в такій формі, яка забезпечить подальше використання в процесі відтворення знань, спрямована на розвиток потенціалу суспільства, додає великі можливості людському інтелекту і створює ресурси, що змінюють спосіб суспільної праці і життя.

Запрошуємо всіх бажаючих до загальної бібліотеки для ознайомлення з цими та іншими виданнями, отриманими від Львівського державного університету внутрішніх справ.

  • 01
  • 02
  • 01
  • 02

Колектив загальної бібліотеки