Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

За ініціативою завідувача кафедри цивільного та господарського права Віталія Кадали, на засідання  наукового гуртка кафедри запросили засновника та керівника адвокатського бюро «Стригунова», діючого адвоката Галину Стригунову, яка розкрила правові аспекти господарсько-правових спорів у фінансовій, бюджетній, податковій сферах, а також питаннях користування землею.

Учасники засідання наукового гуртка, а саме: науково-педагогічні працівники кафедри цивільного та господарського права доцент Олександра Роженко та викладачі Світлана Мажара та Тетяна Склема, здобувачі вищої освіти денної форми навчання факультету № 2 КННІ ДЮІ МВС України першого (бакалаврського) освітнього рівня групи 408 та другого (магістерського) освітнього рівня взяли активну участь в обговорюванні та задавали питання доповідачеві щодо судової практики рішення питань у галузі господарського права.

В процесі бесіди надано глибоку характеристику моральним, психологічним, соціальним, фізіологічним, інтелектуальним та іншим якостям особи-правника. Проведено низку порівнянь особливостей видів професійної діяльності, які може здійснювати людина з освітою за спеціальністю «Право».

Щиро дякуємо Галині Стригуновій за високопрофесійне та кваліфіковане, в той же час й доступне для розуміння розкриття таких актуальних питань з практичної точки зори, враховуючи досвід вітчизняної практики.

Усім членам наукового гуртка бажаємо високих наукових досягнень в майбутньому!

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

Голова гуртка кафедри цивільного та господарського права

Олександра Роженко