Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Напередодні початку реєстрації кандидатів з числа цивільних осіб, що бажають навчатися у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, за кошти державного бюджету, в рамках виховних заходів загально-культурного спрямування в Маріуполі з курсантами першого курсу було проведено бінарний вебінар.

Онлай-семінар (вебінар) проводив доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 1 Сергій Пекарський спільно з фахівцем факультету № 2, капітаном поліції Павлом Крамаренком на платформі відеоконференцій ZOOM. Виховний захід був присвячений ефективності проведення іміджевої роботи курсантами в умовах карантинних обмежень. У вебінарі взяли участь курсанти п’яти навчальних взводів першого курсу.

Під час вебінару було акцентовано увагу на тому, що відповідно до положень ст. 19 Конституції України поліцейські повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Своєю чергою діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб. Саме тому, рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції.

Отже, з метою підвищення рівня довіри населення до поліції проводяться різнопланові заходи, в тому числі і іміджеві. Враховуючи особливості освітньо-виховного процесу в нашому закладі вищої освіти, парадигму іміджевих заходів становлять профорієнтаційна та правопросвітницька діяльність. Як приклад були наведені заходи в рамках проекту «Три кроки до успіху», метою якого є сприяння особі у професійному самовизначенні через популяризацію правоохоронної та правозастосовної діяльності, яка базується на пріоритетах глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності, ідеалів свободи та захисту прав громадян.

Саме тому, ефективна профорієнтаційна та правопросвітницька діяльність курсантів за місцем мешкання, у рідній школі, соціальних мережах, онлайн Днях відкритих дверей інституту, інших іміджевих заходах сприятиме:

 • профорієнтаційному визначенню серед молоді пріоритету професії правоохоронця як захисника громадян, поборника державних цінностей України;
 • розвитку позашкільної роботи через залучення дітей різних вікових категорій до заходів під егідою ГО «Молодіжна Ліга майбутніх поліцейських»;
 • подоланню правового нігілізму та формуванню в учнів закладів загальної середньої освіти, молоді пріоритету правомірної поведінки;
 • формуванню у дітей навичок безпеки життєдіяльності, запобігання шкідливим звичкам;
 • популяризації фізичної культури та спорту;
 • ідентифікації себе як громадянина України з активною життєвою позицією;
 • реалізації партнерських відносин особи з правоохоронними підрозділами та правозастосовними органами;
 • покращенню іміджу поліцейських тощо.

Підводячи підсумок зазначаємо, що спільне проведення вебінару надало можливість курсантам першого курсу визначити алгоритм дій щодо організації та проведення ефективної іміджевої роботи, що сприятиме якісно вирішити питання набору на навчання до нашого інституту у 2021 році.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07

Кафедра оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки факультету № 1, спільно з фахівцями факультету № 2