Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Наука підтримує на належному рівні освіту,

а вона дає змогу розвиватися  науці.

Вадим Локтєв – академік НАН України

Науково-методичне забезпечення навчальної діяльності має відповідати стандартам вищої освіти, де передбачено використовувати навчальну, навчально-методичну та наукову літературу. Навчально-методичне забезпечення вищої освіти здійснюється шляхом створення методичних рекомендацій. Інформаційне забезпечення вищої освіти здійснюється підручниками, навчальними посібниками, навчально-наочними та навчально-методичними  посібниками, хрестоматіями, словниками, енциклопедіями і довідниками.

Написання підручника є справою складною і відповідальною. Адже для того, щоб створити справді корисну для підготовки книгу, треба не тільки володіти високою кваліфікацією та широкими знаннями, а й мати готовність до надзвичайно кропіткої роботи. Написання підручника вимагає від автора ще й педагогічного хисту та врахування специфіки студентської аудиторії.

Дуже символічно, що напередодні Дня науки в Україні авторами-науковцями та співробітниками Донецького юридичного інституту Єгором Назимком, Андрієм та Юлією Данилевськими, а також Валентиною Гранкіною до фонду загальної бібліотеки вишу було передано написаний ними навчальний посібник «Кримінально-виконавче право України». Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми курсу дисципліни «Кримінально-виконавче право України» та з урахуванням змін у чинному кримінально-викоавчому законодавстві станом на 01 січня 2020 року. Систематизований авторами навчальний матеріал ґрунтовно охоплює всі значущі проблеми та питання, які стосуються тематики написання. Привертає увагу логічність побудови посібника, наявність у ньому чітких структурних підрозділів які висвітлюють порядок і умови виконання кримінальних покарань, удосконалення роботи з нормативно-правовими актами, що регламентують названу сферу, систему знань щодо інститутів кримінально-виконавчого права та пробації а також структуру та повноваження органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України.

Поява нових підручників розширює коло можливостей для використання людиною знань, які напряму залежать від якості включення їх до системи документної комунікації, доступ до якої можливо отримати  завітавши до бібліотеки закладу вищої освіти.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 01
  • 02
  • 03

Колектив загальної бібліотеки факультету № 1 та № 3