Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

К 11.737.01

Спеціалізована вчена рада К 11.737.01 забезпечує попередній розгляд і проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Склад спеціалізованої вченої ради затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 № 1714 у кількості 17 осіб. Термін повноважень – три роки.

Голова спеціалізованої вченої ради – перший проректор інституту, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник капітан поліції Назимко Єгор Сергійович.

До складу ради входять відомі в Україні та поза її межами вчені, які представляють Донецький юридичний інститут, Київський національний університет імені Траса Шевченка, Національну академію внутрішніх справ Міжнародний гуманітарний університет, Одеський державний університет внутрішніх справ.

15 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України відбудеться захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кузьменка Сергія Сергійовича

14 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України відбудеться захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Безгинського Юрія Сергійовича

13 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України відбудеться захист дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

12 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України відбудеться захист дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

11 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України відбудеться захист дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

20 березня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України відбудеться захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Нестерова Дениса Ігоровича

Назва дисертації – «Криміналістична характеристика та особливості розслідування за фактами обстрілів (вибухів) у зоні проведення операції Об’єднаних сил»

Науковий керівник – Семенишин Микола Олександрович, кандидат юридичних наук, начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Офіційний опонент – Халимон Сергій Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри управління оперативно-розшуковою діяльністю Національної академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького.

Офіційний опонент – Тарасенко Олександр Сергійович, кандидат юридичних наук, начальник відділу забезпечення якості освіти Департаменту персоналу МВС України.

З авторефератом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

З текстом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

 

19 березня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України відбудеться захист дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

  1. Захист дисертаційного дослідження Ладанівської Наталії Іванівни

Назва дисертації – «Потерпілий від кримінального правопорушення у кримінальному праві України»

Науковий керівник – Назимко Єгор Сергійович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, перший проректор Донецького юридичного інституту МВС України.

Офіційний опонент – Джужа Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, головний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ.

Офіційний опонент – Шаблистий Володимир Вікторович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

З авторефератом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

З текстом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.  1. Захист дисертаційного дослідження Вітрука Олега Володимировича.

Назва дисертації – «Пред’явлення та підтримання прокурором цивільного позову у кримінальному провадженні»

Науковий керівник – Кубарєв Іван Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України.

Офіційний опонент – Кучинська Оксана Петрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційний опонент – Тарасенко Олександр Сергійович, кандидат юридичних наук, начальник відділу забезпечення якості освіти Департаменту персоналу МВС України.

З авторефератом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

З текстом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

 

18 березня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України відбудеться захист дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

  1. Захист дисертаційного дослідження Коміссарова Артема Сергійовича

Назва дисертації – «Поняття примушування (примусу) за кримінальним правом України»

Науковий керівник – Шаблистий Володимир Вікторович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Офіційний опонент – Рябчинська Олена Павлівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Інституту права ім. В.В. Сташиса Класичного приватного університету.

Офіційний опонент – Лосич Сергій Васильович, кандидат юридичних наук, старший дослідник, заступник начальника управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області – начальник 2-го відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

З авторефератом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

З текстом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.  1. Захист дисертаційного дослідження Ткаченка Олександра Вікторовича.

Назва дисертації – «Кримінально-правові та кримінологічні заходи запобігання незаконній порубці або незаконному перевезенню, зберіганню, збуту лісу в Україні»

Науковий керівник – Лосич Сергій Васильович, кандидат юридичних наук, старший дослідник, заступник начальника управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області – начальник 2-го відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Офіційний опонент – Джужа Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, головний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ.

Офіційний опонент – Лень Валентин Валентинович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри публічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

З авторефератом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

З текстом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

 

17 березня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України відбудеться захист дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

  1. Захист дисертаційного дослідження Дубинського Ігора Юрійовича

Назва дисертації – «Еволюція функцій сучасної держави: загальнотеоретичне дослідження»

Науковий керівник – Северінова Олександра Борисівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України.

Офіційний опонент – Дурнов Євген Сергійович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри історії держави та права Національної академії внутрішніх справ.

Офіційний опонент – Макаренков Олексій Леонідович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії і теорії держави та права юридичного факультету Запорізького національного університету.

З авторефератом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

З текстом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.  1. Захист дисертаційного дослідження Єрошкіна Миколи Володимировича.

Назва дисертації – «Особливості доказування у кримінальних провадженнях про насильницьке зникнення»

Науковий керівник – Волобуєва Олена Олексіївна, кандидат юридичних наук, професор, декан факультету № 1 Донецького юридичного інституту МВС України.

Офіційний опонент – Дрозд Валентина Георгіївна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент, Заслужений діяч науки і техніки України, начальник 3-ого науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства Державного науково-дослідного інституту МВС України.

Офіційний опонент – Калініна Ірина Валеріївна, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри спеціально-правових дисциплін Донецького державного університету управління.

З авторефератом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

З текстом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.11 грудня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України відбудеться захист дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мицьки Олександра Івановича.

10 грудня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України відбудеться захист дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

09 грудня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України відбудеться захист дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

20 серпня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України відбудеться захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Киська Артема Івановича.