Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

14 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України відбудеться захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Безгинського Юрія Сергійовича

Назва дисертації – «Основи методики розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з порушенням правил безпеки на підприємствах вугільної промисловості»

Науковий керівник – Коваленко Володимир Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент, учений секретар секретаріату вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

Офіційний опонент – Журавель Володимир Андрійович, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, Заслужений працівник освіти України, головний учений секретар Національної академії правових наук України.

Офіційний опонент – Одерій Олексій Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету № 1 Донецького юридичного інституту МВС України.

З авторефератом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

З текстом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.