Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

12 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України відбудеться захист дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

1. Захист дисертаційного дослідження Лучко Оксани Анатоліївни

Назва дисертації – «Огляд у кримінальному досудовому провадженні»

Науковий керівник – Лоскутов Тимур Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри організації досудового розслідування Криворізького навчально-наукового інституту Донецького юридичного інституту МВС України.

Офіційний опонент – Лобойко Леонід Миколайович, доктор юридичних наук, професор, суддя Верховного Суду.

Офіційний опонент – Гловюк Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу організації наукової роботи Львівського державного університету внутрішніх справ.

З авторефератом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

З текстом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

 

2. Захист дисертаційного дослідження Боровик Анни Миколаївни.

Назва дисертації – «Особливості криміналістичної характеристики злочинів, вчинених з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, і предмету доказування у досудовому розслідуванні»

Науковий керівник – Комаринська Юлія Борисівна, кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора навчально-наукового інституту № 3 з навчально-методичної та наукової роботи Національної академії внутрішніх справ.

Офіційний опонент – Вапнярчук В’ячеслав Віталійович, доктор юридичних наук, професор, доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Офіційний опонент – Орлова Тетяна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики, судової експертологіі та домедичноі підготовки факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

З авторефератом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.

З текстом дисертації можна ознайомитись за цим посиланням.