Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

 

 1. Ковальова О.В. Використання науково-технічних засобів та методів у розшуковій роботі слідчого : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Акад. адвокатури України, Київ, 2014.
 2. Пекарський С.П. Організаційно-правові засади запобігання корупції / С.П. Пекарський, І.Ф. Хараберюш. Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2016. 120 с.
 3. Ковальова О.В. Інтеграція бази даних інформації про власників зброї з криміналістичними балістичними обліками. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності, 1 березня 2019 року, Хмельницький, матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференція. Вид-во НАДПСУ, 2019. С. 471-474.
 4. Пекарський С.П. Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері суспільної моралі. Бюлетень з обміном досвідом роботи. МВС України. Київ, 2015. № 202. С. 148-157.
 5. Пекарський С.П. Теоретична парадигма захисту дітей від правопорушень: адміністративно-правовий аспект. Правова освіта, № 1, 2016 С. 127- 135.
 6. Пекарський С.П. Незаконний обіг вогнепальної зброї, бойових припасів або вибухових речовин як об’єкт оперативного пошуку підрозділів карного розшуку. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2016, № 4 (58). С. 144-148.
 7. Ковальова О.В. Щодо методів аналізу та оцінки профілів підозрілої поведінки осіб. Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю, 10 квітня 2020 року, XVII Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Кривий Ріг. С. 28-30.
 8. Пекарський С.П. Щодо необхідності удосконалення системи підготовки співробітників підрозділів кримінальної поліції в умовах структурного реформування МВС України. Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, наук-теоретич. журнал, вип. № 2 (74). Суми : ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. С. 194-204
 9. Ковальова О.В. Особливості підготовки поліцейських для забезпечення роботи правоохоронних органів на території проведення Операції об’єднаних сил. Результати та перспективи впровадження стратегії деокупації Донбасу «Механізм малих кроків», 02 жовтня 2020 року, Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл, м. Маріуполь.
 10. Ковальова О.В. Використання програмного комплексу для оформлення експертних досліджень як уніфікація судової експертизи. Теорія та практика судово-експертної діяльності, 27 листопада 2019 року, Межвідомча науково-практична конференція, м. Київ (Київ,.) : у 2 ч. Редкол.: С. С. Чернявський, А. А. Саковський, Б. Є. Білозьоров, В. М. Атаманчук та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. С. 197-199.
 11. Пекарський С.П. Незаконний обіг вогнепальної зброї, бойових припасів або вибухових речовин як об’єкт оперативного пошуку підрозділів карного розшуку. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2016. № 4 (58). С. 144-148.