Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених ДЮІ (далі – Наукове товариство) є частиною системи громадського самоврядування ДЮІ.

Наукове товариство – добровільне об’єднання студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених, яке забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Мета Наукового товариства

Наукове товариство покликано об’єднувати науковий потенціал науково-педагогічного складу, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених ДЮІ і ставить собі за мету активізацію наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розширення наукових та творчих контактів.

Завдання Наукового товариства:

 1. Приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність.
 2. Проводить організаційні, наукові та освітні заходи.
 3. Популяризує наукову діяльність серед молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності.
 4. Представляє інтереси студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених перед адміністрацією ДЮІ та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри.
 5. Сприяє підвищенню якості наукових досліджень.
 6. Сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками.
 7. Сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва.
 8. Взаємодіє з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами.
 9. Здійснює моніторинг талановитої молоді ДЮІ, взаємодіючи з іншими підрозділами.
 10. Виконує інші функції відповідно до вимог Положення про наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених Донецького юридичного інституту МВС України, Закону України «Про вищу освіту» та інших законів України.

Види діяльності Наукового товариства:

 1. Участь у проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів.
 2. Залучення студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених до проведення наукових досліджень, участі в наукових конференціях, семінарах, круглих столах, олімпіадах, конкурсах та інших наукових заходах тощо.
 3. Організація роботи студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених у наукових гуртках на кафедрах ДЮІ.
 4. Клопотання перед керівництвом ДЮІ щодо надання студентам, курсантам, слухачам, аспірантам, ад’юнктам, і молодим вченим різнобічної допомоги та підтримки (юридичної, організаційної, інформаційної та ін.).
 5. Висвітлення у засобах масової інформації (за групи зв’язків з громадськістю), мережі Інтернет, під час публічних заходів питань, пов’язаних із діяльністю Наукового товариства.
 6. Організація обміну інформацією за напрямами досліджень з науковими організаціями інших вищих навчальних закладів, науково-дослідними установами, практичними підрозділами міністерства внутрішніх справ України та за її межами.
 7. Здійснення інших видів діяльності відповідно до Положення про наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених Донецького юридичного інституту МВС України.

.