Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

20 січня відбулося чергове засідання Вченої ради Донецького юридичного інституту.

Робота засідання розпочалася з розгляду питання «Про підсумки фінансово-господарської діяльності у 2019 році».

Відповідно до аналізу витрат бюджетних коштів станом на 01.01.2020 кошторис за 2019 рік виконано на 99%. Залишок невикористаних асигнувань загального фонду склав 20 грн. у зв’язку з відсутністю фактичних видатків за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» та надлишковим фінансуванням.

Аналіз надходження коштів на рахунок спеціального фонду, зокрема й від додаткових платних послуг засвідчив, що найбільшу питому вагу в загальному обсязі надходжень займають такі додаткові послуги: підготовка водіїв категорії «В» (24,5%); гуртожиток за адресою Степана Тільги, 22 (20,34%).

Станом на 01.01.2020 заборгованості щодо заробітної плати, грошового забезпечення, комунальних послуг відсутні.

Також у 2019 році Донецький юридичний інститут МВС України отримав кошти, які були виділені як субвенція Маріупольською міською радою для реконструкції об’єктів у м. Маріуполі за адресою: пр-кт. Луніна 89 Б та Нахімова, 7, які були використані у повному обсязі за цільовим призначенням.

Витрачання бюджетних коштів інституту здійснювались  в межах встановлених бюджетних асигнувань згідно з кошторисними призначеннями на 2019 рік з дотриманням вимог Бюджетного Кодексу України.

Другим питанням порядку денного на засіданні було розглянуто питання «Про організацію профорієнтаційних заходів інституту (Абітурієнт-2020) щодо забезпечення конкурсного набору у 2020 році».

З метою забезпечення набору вступників у 2020 році інститутом, достатньо приділяється уваги питанню організації профорієнтаційної роботи. Зокрема, раніше розроблені службові документи (накази, доручення, плани тощо) передбачають проведення профорієнтаційної, правоосвітньої і правовиховної роботи серед учнівської та студентської молоді у закладах освіти; проведення Днів відкритих дверей у форматі Фестивалів поліцейської та юридичної освіти, у тому числі виїзних; інформування населення через друковані та електронні засоби масової інформації про інститут, його життєдіяльність, наукові, навчальні, спортивні та інші досягнення, в тому числі через соціальні сторінки Instagram, Youtube, Twitter та Facebook; безпосереднє відвідування особовим складом інституту установ і організацій усіх форм власності, а також органів поліції та військових частин; розповсюдження серед населення профорієнтаційної, агітаційної та іміджевої продукції інституту.

Станом на сьогодні інститутом упродовж поточного навчального року проведено 665 профорієнтаційних заходів серед громадян, а саме: проведено 38 Днів відкритих дверей, у тому числі у форматі Фестивалів поліцейської та юридичної освіти, з яких 20 – виїзні (проведеними заходами було охоплено молодь на території населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської та Запорізької областей); розміщено 218 публікацій та сюжетів про інститут в засобах масової інформації, у тому числі: 23 – на телебаченні, 184 – на веб-сайтах, 11 – у друкованих виданнях; розміщено 11 зовнішніх рекламних щитів; відвідано 383 установи, заклади й організації, зокрема: 340 загальноосвітніх закладів та 43 державні і комерційні установи та організації. Усього упродовж поточного навчального року проведеними заходами було охоплено близько 28000 осіб тощо.

Наступним за порядком денним було обговорено питання «Про стан та заходи щодо комплектування вакантних посад інституту відповідно до вимог МВС та МОН України до забезпечення освітньої діяльності».

Проректор інституту майор поліції Руслан Врадій повідомив про кадровий розрахунок у Донецькому юридичному інституті. Зокрема, наголосив на необхідності термінового комплектування посад: фахівців відділу організації служби (3 особи) з метою забезпечення зазначеного напряму роботи та належної діяльності чергової частини ЗВО в місті Кривий Ріг; фахівців документування службової діяльності (2 особи) з метою належного забезпечення зазначеного напряму в місті Маріуполі; юрисконсульта групи юридичного забезпечення (1 особа) в місті Кривий Ріг; провідних наукових співробітників (3 особи), старшого наукового співробітника (1 особа) та наукового співробітника науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності; фахівців (3 особи) відділення соціально-гуманітарної роботи відділу кадрового забезпечення; різних посад відділу матеріального забезпечення (всього 27 осіб) за відповідними спеціальностями; провідного фахівця відділення післядипломної освіти в місті Маріуполі.

Водночас керівництво інституту вживає заходів щодо внесення відповідних змін до штатної структури інституту, які стосуються як загального покращення забезпечення діяльності інституту, так і передислокації до міста Маріуполя Донецької області відповідно до рішення ДПООНД МВС України.

Натепер в МВС України надано пропозиції інституту щодо:

- збільшення штатної чисельності декількох підрозділів (секретаріат Вченої ради, відділ документування службової діяльності, навчально-методичний відділ, факультет № 3, відділення психологічного забезпечення, відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку);

- створення сектору організації служби на факультеті № 1;

- створення відділення профорієнтаційної роботи;

- введення посади фахівця з військового обліку та мобілізаційної роботи.

Також, за попередніми розрахунками, є потреба в перерозподілі до міста Маріуполя Донецької області 10-11 посад, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету тощо.

Наступним було розглянуто питання «Про стан підготовки до проходження акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»».

Перший проректор інституту капітан поліції Єгор Назимко зауважив, що на сьогодні робочою групою із забезпечення акредитаційної процедури (Мердова О.М., Мухіна Г.В., Коміссаров М.Л., Гаража Н.В.) у вказаному напрямі було розроблено План заходів інституту щодо підготовки матеріалів для заповнення відомостей самооцінювання освітньо-професійних програм за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» освітнього ступеня «бакалавр» 2017, 2018 років набору, затверджений наказом ректора інституту від 09.09.2019 № 412, із 10 пунктів заходів якого наразі виконано 8, зокрема, до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти направлено повідомлення про намір акредитування освітніх програм у 2019/20 навчальному році («Правоохоронна діяльність» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти),  проведено низку оперативних нарад з керівниками кафедр інституту щодо визначення стану виконання зазначеного Плану заходів інституту та обговорення проблем які виникають під час збору необхідної інформації, в тому числі і заповнені самої Форми самооцінювання. Наразі триває робота над Формою самооцінювання та накопичення необхідної інформації (організаційно-розпорядчих документів, довідок, листів, анкет тощо).

За порядком денним п’ятим було розглянуто питання «Про результати успішності курсантів, студентів і слухачів у першому семестрі 2019/20 навчального року».

Начальник навчально-методичного відділу Лариса Лоц доповіла, що за результатами складання першої навчально-екзаменаційної сесії 2019/20 навчального року якісна успішність по інституту складає 66,84 %, що відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України (повинна становити не менше 50%), однак як така, що потребує покращення та вжиття дієвих заходів зі сторони керівництва факультетів. Особливу увагу необхідно приділити своєчасній ліквідації здобувачами вищої освіти академічних заборгованостей та своєчасної атестації за семестр. 

Наступним було розглянуто питання «Про стан та напрямки подальшого вдосконалення дистанційної форми навчання в Донецькому юридичному інституті МВС України». Начальник навчально-методичного відділу Лариса Лоц доповіла присутнім на засіданні, що розвиток електронного освітнього сервісу є нагальною потребою існування закладу вищої освіти, оскільки повноцінне функціонування дистанційної форми навчання є однією із вимог дотримання інститутом  ліцензійних умов.

Використання технологій дистанційного навчання дає змогу: знизити видатки щодо проведення навчання (непотрібні витрати на оренду приміщень, проїзду на навчання, як студентів, так і викладачів тощо); проводити одночасно навчання великої кількості осіб; підвищити якість навчання шляхом застосування сучасних засобів, електронних бібліотек тощо; створити освітнє середовище (особливо для корпоративного навчання).

Саме тому інститутом проведено роботу з подальшого впровадження в освітній процес системи управління дистанційним навчанням.

Так, у серпні 2018 року інформаційно-технічним відділенням було оновлено сайт дистанційного навчання та перереєстровано користувачів.

На разі сайт дистанційного навчання налічує 139 навчальних курсів, одним з яких є окремий курс підвищення кваліфікації поліцейських. Зазначена кількість наявних навчальних курсів не охоплює всіх навчальних дисциплін, наявних у навчальних планах здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання.

Для організації дійсно ефективного навчального процесу з елементами дистанційного навчання необхідна систематична робота з сайтом як студента, так і викладача майже кожного дня протягом усього терміну навчання.

Сьомим за порядком денним було заслухано питання «Про стан комплектування фонду загальної бібліотеки інституту у 2019 році: напрями покращення та збільшення бібліотечного фонду, перспективи розвитку електронної бібліотеки, функціонування електронного репозитарію інституту з метою забезпечення навчального процесу».

Перший проректор інституту капітан поліції Єгор Назимко доповів присутнім на засіданні, що на сьогодні загальний фонд бібліотеки становить 106922 примірники, з яких 75122 примірники знаходяться у м. Кривому Розі та 31800 примірників – у м. Маріуполі. За період 2019 року фонд збільшився на 3832 примірники.

Найбільшу кількість видань було отримано від таких організацій, як: Благодійний фонд «Бібліотечна країна» – 88 пр.; Відділ культури Американського Посольства в рамках проекту підтримки бібліотек переміщених університетів – 385 пр.; Конституційний Суд України – 400 пр.; Сумський державний університет – 216 пр.; Департамент персоналу організації освітньої наукової діяльності – 211 пр.; у межах благодійної акції «Книга – безумовна одиниця добра» було придбано 228 пр. наукової та навчальної літератури. Як подарунок від співробітників Донецького юридичного інституту бібліотека отримала 622 пр. літератури з різних галузей знань.

Таким чином, наша бібліотека комплектується навчальними та науковими посібниками, офіційними та довідковими документами, художньою літературою та періодичними виданнями.

Незважаючи на досить значний обсяг бібліотечного фонду з 16 профільних дисциплін повністю забезпеченими навчальною літературою є 10; 6 дисциплін потребують докомплектування профільною літературою.

Тому необхідно акцентувати увагу на питанні забезпечення навчальною літературою таких дисциплін: адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції; вогнева підготовка; домедична підготовка; оперативно-розшукова діяльність; поліцейська діяльність; тактико-спеціальна підготовка.

Основним принципом політики формування бібліотечного фонду сьогодні має стати якісне поповнення документами підвищеного попиту, різними за видами, тематикою, мовами, з використанням для цього всіх можливих джерел, бюджетних та позабюджетних коштів.

«Про заходи з реалізації Антикорупційної програми Донецького юридичного інституту МВС України» доповідав уповноважений з антикорупційної діяльності Олексій Забіян.

Антикорупційна програма Донецького юридичного інституту на 2019 рік була розроблена відповідно до вимог Національного агентства з питань запобігання корупції. Протягом 2019 року заходи, визначені програмою, проведено в таких напрямках: реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, забезпечення доброчесності працівників, формування негативного ставлення до корупції; здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; запобігання корупції у сфері державних закупівель; створення умов для повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства.

Протягом 2019 року повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства на адресу уповноваженого з антикорупційної діяльності не надходило. За роз’ясненнями деяких положень антикорупційного законодавства до уповноваженого з антикорупційної діяльності працівники інституту звертались 8 разів.

Проведеною наприкінці 2019 року інвентаризацією фактів нестачі майна інституту не встановлено.

На разі триває робота з підготовки проекту антикорупційної програми на 2020-2022 роки.

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання про обрання працівників на вакантні посади науково-педагогічного складу кафедр інституту, про обрання кандидатур на призначення Дніпропетровської іменної обласної стипендії та іменної стипендії ім. Г.І. Гутовського кращим студентам закладів вищої освіти міста Кривого Рогу.

Розглянуто питання щодо затвердження тем кваліфікаційних (магістерських) робіт та наукових керівників здобувачам освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» заочної форми навчання. Схвалено Положення про групу сприяння академічній доброчесності в ДЮІ МВС України.

Членами Вченої ради інституту рекомендовано до друку монографію «Правове регулювання економічних відносин за участі підприємств великого промислового регіону» (автори: Б. Деревянко, В. Кадала, Ю. Громенко, О. Гузенко, Д. Іваненко, О. Роженко, Т. Хайлова; за заг. ред. Б. Деревянка), науково-методичні рекомендації «Оформлення матеріалів дорожньо-транспортних пригод співробітниками патрульної поліції» (укладачі: О. Білошицький, А. Червінчук, Ю. Атаманенко, Є. Пилипенко)», методичні рекомендації «Документування факторів керування транспортними засобами у стані сп’яніння» (укладачі: А. Червінчук, Ю. Атаманенко, Є. Пилипенко).

Робота Вченої ради пройшла в дружній, творчій обстановці, всі присутні брали активну участь в обговоренні питань порядку денного та ухваленні рішень, надавали слушні  пропозиції до них.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06

Секретаріат Вченої ради