Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Невід’ємною складовою науково-педагогічної діяльності викладачів закладів вищої освіти є постійне підвищення їхнього кваліфікаційного рівня шляхом різноманітних курсів, семінарів, тренінгів тощо. Чільне місце серед форм підвищення кваліфікації посідає зарубіжне науково-педагогічне стажування, яке надає можливість вивчення й творчого застосування педагогічно цінного досвіду розвинених країн світу. Саме з цією метою професор кафедри гуманітарних дисциплін, доктор педагогічних наук Юлія Короткова та доцент кафедри гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук Вікторія Ромашенко пройшли зарубіжне стажування на тему «Інноваційні методи організації освітнього процесу в галузі педагогіки і психології в Україні та країнах ЄС» в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща) у період з 21 жовтня до 29 листопада 2019 року.

Під час стажування було виконано такі види роботи: ознайомлення із сайтом університету, робота з навчально-методичними матеріалами, індивідуальна робота над науково-методичними доповідями. Так, викладачі опублікували свої напрацювання на тему: «Система методичної роботи з молодими викладачами в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання» (Ю. Короткова) та «Організація викладацької діяльності засобами інформаційних технологій: відеолекція, вебінар, веб-конференція» (В. Ромашенко).

Нагадаємо, що в минулому навчальному році зарубіжні стажування також пройшли завідувач кафедри гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук Наталія Сальнікова та доцент кафедри гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук Олена Мамонова.

  • 01
  • 02
  • 01
  • 02

Кафедра гуманітарних дисциплін