На виконання вимог Закону України «Про вищу освіту», відповідно до Положення про школу підвищення педагогічної майстерності, затвердженого наказом ДЮІ МВС України від 05.03.2019 № 81, та з метою ефективної організації роботи з молодими викладачами, спрямованої на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової та методичної підготовки, на факультету № 2 розпочала свою діяльність Школа підвищення педагогічної майстерності.

Цього навчального року слухачами Школи стали три викладачі кафедри спеціальних дисциплін та професійної підготовки Віталій Нуждов, Євген Коротков та Денис Шулаков.

Навчання в Школі являтиме собою серію методичних семінарів загальним обсягом 40 годин, присвячених актуальним питанням організації і забезпечення вищої освіти в України, основам педагогічної майстерності викладача ЗВО, теорії і практики викладання і навчання у закладі вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

16 жовтня перший семінар на тему «Організація і забезпечення вищої освіти в Україні» було проведено керівником Школи підвищення педагогічної майстерності, доктором педагогічних наук, професором кафедри гуманітарних дисциплін Юлією Коротковою. Під час семінару викладачі ознайомились зі структурою закладів вищої освіти всіх форм власності в Україні; рівнями та ступенями (кваліфікаціями) вищої освіти; з’ясували зміст понять «галузь знань», «спеціальність», «спеціалізація»; «освітня програма»; «стандарти освітньої діяльності та стандарти вищої освіти»; «ліцензування», «акредитація» тощо; отримали інформацію про органи, що здійснюють управління у сфері вищої освіти в Україні.

Наступний семінар відбудеться 1 листопада. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедр гуманітарних дисциплін Олена Мамонова розповість про правила ведення інститутської документації та особливості оцінювання навчальних досягнень студентів/курсантів в ДЮІ МВС України.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
 

Завідувач кафедри гуманітарних дисциплін факультету №2,
кандидат юридичних наук
Сальникова Наталя Валеріївна

Real time web analytics, Heat map tracking