Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Плинність часу, змінність відносин, реформування освітнього процесу в Україні та ряд інших фактів породжують потребу відповідати оновленим вимогам. На заклади вищої освіти покладається обов’язок у підготовці компетентних майбутніх фахівців. Для Донецького юридичного інституту МВС України як закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання, ЗВО-переселенця – таке завдання постає ще у збільшеному вимірі, адже інститут забезпечує підготовку і майбутніх офіцерів Національної поліції. Кожен працівник поліції має бути фундаментом до захисту прав і свобод, відповідати усіх визначеним світовим вимогам. Відповідно, перед ЗВО в цілому та перед кожним його працівником, а в першу чергу перед науково-педагогічним складом постає подвійне і завдання, і відповідальність. Така позиція полягає у: навчити, показати, роз’яснити, ознайомити із практичним застосування, визначити структуру навчання та план (кроки) дій здобувачів вищої освіти. На шляху такого досягнення визначається кропітка робота, яка полягає у підготуванні ряду навчально-методичних праць, які і постають основою у здобутті відповідного рівня знань.

У п’ятницю 13 вересня 2019 року, науково-педагогічний склад кафедри цивільно-правових дисциплін факультету №3 ДЮІ МВС України, а саме завідувач кафедри, к.ю.н. Дар’я Піддубна та доцент кафедри, к.е.н. Вікторія Шеховцова, передали до фонду бібліотеки ДЮІ МВС України 25 примірників навчально-методичного посібника для студентів бакалаврського рівня з навчальної дисципліни «Основи римського приватного права».

Необхідно пам’ятати, що саме римське приватне право було предметом неодноразових рецепцій, а його принципи, зокрема: вірність слову, совість, довіра, вільне волевиявлення, неприпустимість позбавлення права власності, самозахист, розумність та добросовісність стали ключовими на шляху регулювання сучасних суспільних відносин. Навчально-методичний посібник сформовано з урахуванням нових нормативно-освітніх вимог у сфері вищої освіти стосовно викладання навчальних дисциплін із використанням сучасних оновлених прийомів, засобів і способів.

Ми розуміємо, нашими діями та прикладом ми формуємо майбутнє покоління, виховуємо молодь, створюємо підґрунтя до розвитку правової, незалежної, демократичної України. Творчість – вимагає атмосфери. Саме завдяки її забезпеченню зі сторони головного керманича ДЮІ МВС України, який тривалий час його очолює, ректора, д.ю.н., професора, Заслуженого юриста України Віктора Бесчастного, такі дії стають підтримуваними та можливими у своєму здійсненні. Ми вдячні Вам, шановний Вікторе Миколайович за Вашу щоденну працю, за Ваш власний приклад, за постійно підтримку, розуміння та допомогу!

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

З глибокою повагою,

 завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін,