Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Для студентів 1 курсу факультету №3 навчальний 2019-2020 рік є першим в студентській родині. Навчальний рік розпочався зі святкової лінійки Донецького юридичного інституту, де студенти разом з курсантами отримали і привітання і настанови щодо важливості опанування  фахових компетенцій обраних спеціальностей в галузі права від керівництва та гостей.

Навчальний процес для студентів факультету №3 за традицією Вищої школи розпочався з тематичної лекції за темою «Я громадянин України – Європейської Держави!», яку провела доцент кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права факультету №3 кандидат економічних наук, доцент Булгакова О.В.

Вибір теми вступного лекційного заняття для студентів, які будуть здобувати професійні знання в галузі право, зумовлено тим, що сучасне українське суспільство потребує освіченості і активності від молоді.

Сучасний вибір нашої країни пов’язаний із демократичними орієнтирами, тому ми повинні мати чіткі уявлення про власні права й обов’язки, знати суть побудови громадянського суспільства, закономірність його розвитку і специфічні риси. Розглядаючи місце і роль України в геополітичному просторі сучасності, не можна не враховувати її важливого значення у становленні нової конфігурації геополітичного простору Європи.

Вміння жити і працювати в умовах справжньої ринкової економіки і зростаючої відповідальності кожного громадянина, в умовах демократизації і руху в європейському напрямку є визначальним у досягнені цілі та ефективній самореалізації молодих фахівців.  Також необхідним для молодих фахівців стає вміння швидко адаптуватися до нових умов, орієнтуватися в незвичних ситуаціях, встановлювати ефективні контакти з іншими людьми – громадянами нашої країни та інших країн європейської та світової громади.

Головні цілі ЄС на сьогодні спрямовані на вирішення сукупності, економічних, соціальних та м.пекових завдань: створення простору свободи, безпеки та правосуддя всередині ЄС, соціально-орієнтованої та конкурентоспроможної ринкової економіки, забезпечення захисту довкілля

Кожному громадянину демократичної країни, необхідно усвідомити необхідність вільної орієнтації у власних громадянських правах та обов’язках, знання історію своєї країни, намагатися зрозуміти суспільство та його особливості. Важливою характеристикою громадянина сучасної країни є його активність, ініціативність та дієвість, адже країна розвивається лише тоді, коли до розвитку прагне кожен її громадянин.

В ході лекції студенти розглянули «портрет української молоді» складений за результатами загальнонаціонального опитування «Українське покоління Z:цінності  та орієнтири» здійснене Центром «Нова Європа» та Фондом м.. Фрідріха Еберта спільно з соціологічною компанією GfK Ukraine, де 60% молоді підтримують вступ до ЄС, 58% цілковито або скоріш погоджуються, що демократія є хорошою формою правління; але тільки 10% цікавляться політикою та 18% або кожен 5 ніколи не читає книжок та тільки 61% української молоді пишається тим що є громадянами України.

Кожен студент 1 курсу написав для себе послання-побажання в майбутнє, де визначали для себе цілі та прагнення у здобутті омріяної спеціальності в галузі права.

Від імені професорсько-викладацького складу Донецького юридичного інституту бажаю вам творчого натхнення на шляху набуття професійних компетенцій та наукового пошуку в сфері права та найяскравіших років студентського життя!

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09

Факультет №3