Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

завідувач кафедри,

кандидат філологічних наук,

 Баланаєва Оксана Василівна

 

Співробітники кафедри протягом навчального року проводять країнознавчий цикл бесід для курсантів та студентів «Велика Британія: історія, культура, традиції»

Історія кафедри

Кафедра іноземних мов створена у 2017 році шляхом реорганізації кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Кафедра є базовим структурним підрозділом Донецького юридичного інституту МВС України, підпорядковується ректору та першому проректору інституту, взаємодіє з навчально-методичним відділом, відділом організації наукової роботи, факультетами та іншими відділами з питань, що належать до їх компетенції, у відповідності із законодавчими та нормативними документами Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти та науки.

Основними завданнями кафедри іноземних мов є: здійснення освітньої та наукової діяльності; удосконалення навчально-методичної бази; підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників; зміцнення кадрового складу кафедри; підготовка сучасних підручників, навчальних посібників, тестових та практичних завдань

На кафедрі працює 7осіб за вільним наймом.  На кафедрі працює  5 кандидатів педагогічних наук, 1 кандидат філологічних наук, з них має вчене звання доцента – 1.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: 

  1. Іноземна мова;
  2. Іноземна мова за професійним спрямуванням;
  3. Іноземна мова професійного спрямування.

Коло наукових інтересів викладачів кафедри складають такі напрямки, як: формування іншомовної компетентності майбутніх юристів, контекстне навчання іноземної мови майбутніх правоохоронців, використання мультимедійних технологій у викладанні іноземних мов.

Кафедра іноземних мов проводить щорічно Всеукраїнську науково-практичну курсантську (студентську) інтернет-конференцію іноземними мовами.

Кафедра іноземних мов проводить тематичний колоквіум до Дня науки для курсантів «Наука на службі Британської поліції».

Наукові гуртки: «Наукова стаття іноземною мовою».

Викладачі кафедри беруть активну участь в профорієнтаційній роботі