Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

МЕРДОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА:

 

Підручники, навчальні посібники

 1. Адміністративна відповідальність в Україні : навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О. М. Мердова, А.П. Сахно; за заг. ред. В. М. Бесчастного. Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2015. 197 с.
 2. Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навчальний посібник / Авт. кол. К. : Видавництво «Центр учбової літератури», 2016. 196 с.
 3. Бесчастний В.М. Юридичне документознавство : навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О. М. Мердова; за заг. ред. В. М. Бесчастного. Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2016. 181 с.
 4. Адміністративна діяльність Національної поліції : загальна частина : навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.М. Мердова, В.С. Тулінов та ін.; за заг. ред. В.М. Бесчастного. К. : Видавництво «Дакор», 2017. 248 с.

 

Науково-практичні рекомендації

 1. Довідник патрульного поліцейського з оформлення адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та громадського порядку / Ю.І. Марценишин, О.М. Мердова, А.П. Сахно, А.В. Червінчук. Кривий Ріг, 2016. 80 с.
 2. Мердова О.М. Оптимізація навчально-методичного забезпечення підготовки поліцейських : пропозиції та рек. за результатами проведення круглого столу (16 груд. 2016 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки. Харків : ХНУВС, 2017. 16 с.
 3. Рекомендації для працівників Національної поліції України щодо забезпечення охорони публічної безпеки та порядку під час перебування на виборчій дільниці / укладачі: В.М. Бесчастний, Ю.В. Сіроштан, О.М. Мердова, В.С. Тулінов. К. : ВД «Дакор», 2019. 52 с.
 4. Бесчастний Віктор, Мердова Ольга, Тулінов Валентин. Алгоритм дій поліцейських за фактами вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 89 та ст. 154 КУпАП : науково-практичні рекомендації. Кривий Ріг, 2019. 26 с.

 

Статті в журналах Web of Science

 1. Mykhailo Medvid, Oleksander Komisarov, Olga Merdova Review of the tasks of formation and progress of human resources in the sustainable development strategy of ukraine in the light of central place theory. Baltic Journal of Economic Studies. No 2, Vol 4, 2018 P. 134-140
 2. Zhanna Semchuk, Iryna Zharovskaya, Olga Merdova Corruption as a negative social phenomenon hindering the economic development of the state. Baltic Journal of Economic Studies. No 4. Vol 4. 2018 P. 295-300

 

Наукові статті

 1. Merdova O., Mikhailov R. Сonsultative interaction forms of non-governmental associations with public administrative authorities (Консультативні форми взаємодії громадських обєднань з органами публічного адміністрування). The Journal of Eastern European Law (Журнал східноєвропейського права). 2015. № 14. С. 161-165. URL: http://easternlaw.com.ua/arxiv-nomerov/zhurnal-sxidnoyevropejskogo-prava-14
 2. 2. Мердова О.М. Децентралізація сфери надання адміністративних послуг. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2015. №1. С. 17-22.
 3. Мердова О.М. Стандартизація процесу навчання працівників правоохоронних органів України (на прикладі навчальних закладів системи МВС України). Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2016. №2 (56). С. 71-76.
 4. 4. Мердова О.М. Актуальні питання адміністративно-правового регулювання порядку оформлення результатів тимчасового затримання транспортного засобу. Правова освіта. 2016. №1. С.79-84
 5. 5. Мердова О. Н., Корзун В.Н. Роль системы средств убеждения в обеспечении экологической безопасности в Украине. Научные труды «Әділет». 2017. №1. С. 53-60.
 6. 6. Мердова О.М. Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 174 КУпАП України. Правовий часопис Донбасу. 2017. №3-4. С. 121-125.
 7. 7. Мердова О.М., Цуркан О.П. Поняття та сутність професійного навчання поліцейських. Правовий часопис Донбасу. 2018. №1. С. 133-139.
 8. Тильчик О.В., Тильчик В.В., Мердова О.М. Забезпечення спільних проектів Національної поліції України з громадськістю щодо створення безпечного середовища. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2020. № 1. С. 82-85.
 9. Мердова О.М., Головков О.М. Адміністративно-правовий статус дільничного офіцера поліції та поліцейського офіцера громади. Правовий часопис Донбасу. 2020. №3. С. 135-144.

 

ВІТВІЦЬКИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ:

 

Монографії

 1. Вітвіцький С.С. Державний контроль ліцензійної діяльності: монографія. Запоріжжя : Дніпровський металург, 2010. 172 с.
 2. Вітвіцький С.С. Контроль діяльності публічної адміністрації в Україні: теорія і практика монографія         Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. 368 с.
 3. Вітвіцький С.С. Контроль як гарантія законності публічної адміністрації: монографія м. Маріуполь : ФОП Бірінцев О. О., 2018. 409 с.
 4. Семенишин М. О., Бесчастний В. М., Бичін С. О., Вітвіцький С.С., Назимко Є. С. Детективна діяльність в механізмі запобігання злочинності : монографія. Київ : ВД «Дакор», 2020. 160 с.

 

Підручники, навчальні посібники

 1. Бесчастний В.М., Вітвіцький С.С., Семенишин М. О., Назимко Є. С., Гожій В. Д. Організаційно-правовий механізм протидії екстремізму в Україні: науково-практичний посібник. Київ : ВД «Дакор», 2019. 154 с.
 2. Семенишин М. О., Бесчастний В. М., Вітвіцький С.С., Малаховська І. Б., Назимко Є. С. Адміністративно-правове забезпечення захисту персональних даних в діяльності Національної поліції України: науково-практичний посібник. Київ : ВД «Дакор», 2020. 176 с.
 3. Семенишин М. О., Бесчастний В. М., Вітвіцький С.С., Ткаченко Р. О. Громадський контроль за діяльністю органів Національної поліції України: науково-практичний посібник. Київ : ВД «Дакор», 2020. 152 с.

 

Науково-практичні рекомендації

 1. Вітвіцький С.С. Наливайко Л. Р., Коноваленко О. С. Механізм реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина: практичний порадник. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. 40 с.
 2. Вітвіцький С.С. Головков О.М., Зінченко О.В. Червінчук А.В. Безпека перевезення організованих груп дітей автомобільним транспортом: методичні рекомендації. Кривий Ріг : Донецький юридичний інститут МВС України, 2017. 28 с.
 3. Вітвіцький С.С., Євдокимов Д. А., Пилипенко Є. О. Регламентація порядку поводження працівників патрульної поліції з громадянами під час реалізації своїх повноважень у сфері безпеки дорожнього руху: методичні рекомендації. Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2018. 28 с.

 

Статті в журналах Web of Science

Olha M. Andrieieva, Sergei S. Vitvitskii, Anna B. Stychynska, Mykola G. Karashchuk, Olena O. Polovko. Social Communication of Public Authorities in the System of Potential Manifestations of Corruption. Revista San Gregorio. Special issue. Nov. 2020. PP. 752-784.

Ruslan Lavrov, Sergei S. Vitvitskii, Natalia Burkina, Yurii Popovskyi, Oleksandr Korniichuk, Serhii Kozlovskyi. Customer Classification and Design Making in the Digital Economy Based on Scoring Models. International Journal of Management. June 2020.Volume 11, Issue 6. PP. 1463-1481.

 

Наукові статті

Вітвіцький С.С. Державний вплив на ліцензійну діяльність стаття. Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС.  2010.  № 1. С. 83–90.

Вітвіцький С.С. Адміністративно-господарський примус у сфері ліцензійної діяльності. Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС.  2010. № 2. С. 79–84.

Вітвіцький С.С.  Заходи державного  примусу за порушення ліцензійного режиму. Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2011. № 4. С. 231–237.

Вітвіцький С.С. Ліцензування – основна складова економічної безпеки держави. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць. 2011. № 4 (56).  С. 187–193.

Вітвіцький С.С. Сутність та принципи ефективності державного контролю. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Право». К., 2013. Вип. 182, Ч. 1. С. 205–211.

Вітвіцький С.С. Інститут громадського контролю в Україні: поняття, сутність, тенденції розвитку. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 40–47.

Вітвіцький С.С. Контрольно-наглядова діяльність держави: поняття та юридична природа. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2013. № 22, Ч. ІІ, Т. 2. С. 158–163.

Вітвіцький С.С. Державний та громадський контроль в умовах розвитку громадянського суспільства: питання взаємозв’язку та взаємообумовленості. Форум права. 2013. № 3. С. 88–92. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_17.pdf

Витвицкий С.С. Эффективность государственного контроля и условия ее повышения. Вестник Казанского юридического института МВД России. 2014. № 1 (15).  С. 95–99.

Вітвіцький С.С. Громадський контроль в умовах формування громадянського суспільства. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 1.  С. 101–108.

Вітвіцький С.С. Громадська експертиза в умовах розвитку громадянського суспільства. Юридичний вісник. 2014. № 1. С. 25–30.

Вітвіцький С.С. Публічні слухання як демократична форма громадського контролю. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2014. № 2, Т. 3. С. 35–39.

Вітвіцький С.С. Право на доступ до публічної інформації в контексті контролю громадян за діяльністю держави. Право і суспільство.  2014. № 5–2. С. 28–33.

Витвицкий С.С. История и тенденции развития государственного контроля. Evropský Politický a Právní Diskurs.  2014.  Svazek 1, 4 vydání. S. 147–157.

Вітвіцький С.С. Адміністративний контроль у системі державного контролю. Підприємництво, господарство і право.  2014.  № 5. С. 59–63.

Вітвіцький С.С. Державний контроль та інші суміжні поняття: питання співвідношення. Підприємництво, господарство і право. 2014. № 6. C. 68–71.

Вітвіцький С.С. Методологічні засади дослідження контролю в Україні. Бюлетень Міністерства юстиції України.  2014. № 6.  С. 116–122.

Витвицкий С.С. Функционирование и перспективы развития публичных администраций. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.  2014. № 7. С. 129–132.

Вітвіцький С.С. Громадський контроль як чинник розвитку демократичної держави. Evropský Politický a Právní Diskurs.  2014.  Svazek 1, 5 vydání. S. 101–108.

Вітвіцький С.С. Форми громадського контролю. Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014.  С. 154–159.

Вітвіцький С.С. Контрольна влада в Україні: проблеми теорії та практики. Бюлетень Міністерства юстиції України.  2015.  № 4.  С. 89–97.

Вітвіцький С.С. Ретроспективний аналіз змісту соціального контролю (за часів СРСР). Підприємництво, господарство і право. 2015.  № 3.  С. 54–57.

Вітвіцький С.С. Історико-теоретичні проблеми становлення та розвитку громадського і державного контролю. Підприємництво, господарство і право.  2015. № 4.  С. 55–59.

Вітвіцький С.С. Уніфікація процедур державного контролю діяльності публічної адміністрації. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.  2016. № 1. С. 56–61.

Вітвіцький С.С. Державний контроль та нагляд у державному адмініструванні. Підприємництво, господарство і право.  2016. № 4. C. 68–71.

Вітвіцький С.С. Публічна інформація в контексті контролю громадян за діяльністю держави. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць. 2017. № 1 (59). С. 65–70.

Вітвіцький С.С. Формування громадянського суспільства в умовах розвиненого громадського контролю. Правовий часопис Донбасу. 2017. № 2 (60). С. 62–66.

Вітвіцький С.С. Громадська експертиза як оптимальна форма громадського контролю. Правовий часопис Донбасу. 2018. № 1 (62). С. 84–89.

Вітвіцький С.С. Генезис проблеми становлення контролю у взаємозв’язку з тенденціями його формування. Правовий часопис Донбасу. 2018. № 3 (64). С.74–80.

Вітвіцький С.С., Семенишин М. О., Бичін С. О. Загальнотеоретичний підхід до кримінологічної характеристики запобіжної детективної діяльності в Україні. Право. UA. 2019. № 2. С. 97–106.

Вітвіцький С.С., Куракін О.М. Умови алокаційної ефективності правового регулювання в сучасній державі. Правовий часопис Донбасу. 2020. № 3 (72). С. 21–28.

 

ФІЛІПЕНКО АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА

 

Навчально-методичні видання

 1. Філіпенко А.С. Цивільний захист: навчально-методичний посібник. Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. 90 с.
 2. Філіпенко Т.В., Філіпенко А.С. Фінансове право у схемах: навчально-методичний посібник. Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2018. 153 с.

 

Колективні монографії

 1. Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права: колективна монографія / За ред. Р.Ф. Гринюка, А.Є. Краковської, О.Г. Турченко. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 364 с.
 2. Filipenko T., Filipenko А., Turner N. Оrganizational fundamentals for preventing corruption in local self-government bodies. Strategic development of professional competencies and educational innovations in the knowledge economy: monografia. (міжнародна монографія в Європейському Союзі. Стратегічний розвиток професійних компетенцій і освітніх інновацій в економіці знань). Європейське видавництво Publishing House FABER Ltd, Bulgaria. 2020

URL: https://access-bg.org/monograph/monograph-professional-competencies.pdf

 

Статті в журналах Web of Science

 1. Aleksandra Kuzior, Bartosz Sobotka, Аnastasiіа Filipenko, Paulina Kuzior. Marketing communications of administrative organs of local governance and local community. Marketing and Management of Innovations. № 2. 2019. P. 314-325.

 

Наукові статті

 1. Філіпенко А.С. Охорона праці як об’єкт соціальної. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. Випуск 6. Том 2. 2015. С. 135-138.
 2. Філіпенко Т.В., Філіпенко А.С. Спеціальні санкції як вид адміністративної відповідальності в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка: науково-теоретичний журнал. Випуск № 2 (74). 2016. С. 204-211.
 3. Філіпенко А.С. Барулін А.О. Місцеві бюджети в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні. Порівняльно-аналітичне право. № 6. 2016. URL: http://pap.in.ua/6_2016/63.pdf
 4. 4. Філіпенко А.С. Теоретико-правові засади адміністративно-правового статусу торгово-промислових палат в Україні. Правова просвіта : електронне юридичне фахове видання. № 1. 2016. URL: http://osvita-pravova.org.ua/pdf/2016/1_2016.pdf
 5. Філіпенко А.С. Адміністративно-правове регулювання деяких видів зовнішньоекономічної діяльності, що підлягають ліцензуванню: Правовий часопис Донбасу. № 3 (64). 2018. С. 114-119.
 6. Філіпенко А.С. Адміністративно-правове регулювання переміщення транспортних засобів і вантажів через митний кордон України. Правовий часопис Донбасу. № 2. 2019. С. 94-98

 

 

БУГА ГАННА СЕРГІЇВНА

 

Монографії, науково-практичні посібники, науково-практичні рекомендації, навчальні посібники та інші видання

 1. Нотаріально-процесуальне право: навчальний посібник. В.В. Буга, Г.С. Буга. Кривий Ріг, 2017. 151 с.
 2. Буга В.В., Буга Г.С. Оцінка ефективності державного регулювання системи соціального захисту населення: Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права: колективна монографія. За ред. Р.Ф. Гринюка, А.Є. Краковської та О.Г. Турченко. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. С.48-55

 

Методичні рекомендації

 1. Правове регулювання гендерної рівності жінок-поліцейських в Україні : методичні рекомендації / Г.С. Буга, ДЮІ МВС України. Кривий Ріг, 2017. 44 с.
 2. Правове регулювання обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів : методичні рекомендації / Г.С. Буга, ДЮІ МВС України. Кривий Ріг, 2016. 42 с.
 3. Договори про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: методичні рекомендації / Г.С. Буга, ДЮІ МВС України. Кривий Ріг, 2017. 36 с.
 4. Правове регулювання відшкодування шкоди, завданої транспортним засобом : методичні рекомендації / Г.С. Буга, ДЮІ МВС України. Кривий Ріг, 2017. 28 с.

 

Наукові статті

 1. Буга Г.С. Правова характеристика договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2016. №2 (56). С. 44-49.
 2. Буга Г.С. Буга В.В. Загальні положення про відшкодування шкоди, завданої транспортним засобом як джерелом підвищеної небезпеки. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2016. №3 (57). С.29-34.
 3. Буга Г.С. Загальні положення про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Правничий часопис Донецького університету. 2016. №1/2 (34). С. 19-24.
 4. Буга В.В., Буга Г.С. Новели у відшкодуванні збитків в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Правовий часопис Донбасу. 2017. №2. С. 56-61.
 5. Буга В.В., Буга Г.С. Історичні витоки та сучасність юридичної освіти та науки в Україні. Правовий часопис Донбасу. 2018. №1(62). С. 14-21.
 6. Буга Г.С. Проблеми законодавчої регламентації господарської діяльності у сфері охорони здоров’я в Україні. Порівняльно-аналітичне право. 2019. №3. С.102-104. URL: http://www.pap.in.ua/3_2019/26.pdf
 7. 7. Буга Г.С. Правове регулювання громадської експертизи. Порівняльно-аналітичне право. №4. С.234-236. URL: http://www.pap.in.ua/4_2019/66.pdf.
 8. Буга Г.С. Сутність громадської експертизи в Україні. Правовий часопис Донбасу. 2020. №1(70). С.72-77.

 

ТУЛІНОВ ВАЛЕНТИН СЕРГІЙОВИЧ

 

Підручники, навчальні посібники

 1. Основи прийняття рішення працівниками ОВС щодо алгоритму дій у типових та екстремальних умовах правоохоронної діяльності: навч. Посіб. / В.М. Монастирський, І.Ф. Хараберюш, Р.І. Михайлов та ін. Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2015. 252 с.
 2. Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навчальний посібник / Авт. кол. К. : Видавництво «Центр учбової літератури», 2016. 196 с.
 3. Адміністративна діяльність Національної поліції : загальна частина : навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.М. Мердова, В.С. Тулінов та ін.; за заг. ред. В.М. Бесчастного. К. : Видавництво «Дакор», 2017. 248 с.
 4. Голик В.А., Тулінов В.С.Вогнева підготовка: теоретична частина: альбом схем: навчальний посібник. Житомир: Вид. О.О. Євенко, 2017. 136 с.
 5. Цуркан О.П., Тулінов В.С., Гурський В.Є., Голик В.А.Вогнева підготовка: теоретичний розділ: для постійного та перемінного складу Донецького юридичного інституту МВС України, поліцейських Національної поліції України: навчальний посібник. Кривий Ріг: Вид. Кривий Ріг, 2020. 100 с.
 6. Уткіна Г., Тулінов В. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Інформаційні технології» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 081 «Право». Кривий Ріг : Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2020. 164 с.

 

Науково-практичні рекомендації

 1. Рекомендації для працівників Національної поліції України щодо забезпечення охорони публічної безпеки та порядку під час перебування на виборчій дільниці / укладачі: В.М. Бесчастний, Ю.В. Сіроштан, О.М. Мердова, В.С. Тулінов. К. : ВД «Дакор», 2019. 52 с.
 2. Бесчастний Віктор, Мердова Ольга, Тулінов Валентин. Алгоритм дій поліцейських за фактами вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 89 та ст. 154 КУпАП : науково-практичні рекомендації. Кривий Ріг, 2019. 26 с.

 

Статті в Scopus

Igor Kopotun, Anatolii Nikitin, Nataliia Dombrovan, Valentyn Tulinov, Dmytro Kyslenko.(2020).Expanding the Potential of the Preventive and Law Enforcement Function of the Security Police in Combating Cybercrime in Ukraine and the EU. TEM Journal, 9(2), 460-468. URL: http://www.temjournal.com/content/92/TEMJournalMay2020_460_468.pdf

 

Наукові статті

 1. Tulinov V., Tulinova T. The decentralization of national administration as a factor of enhancement of cooperation between the state authorities and the local government. Recht der Osteuropäischen Staaten (Право країн Східної Європи). 2015. №2. URL: http://www.reos.uni-goettingen.de/
 2. Тулінов В.С., Смирнова К.В. Місце та роль Державної фіскальної служби України в процесі надання юридичній особі правосуб’єктності. Порівняльне-аналітичне право. 2016. № 4. С. 163-166.

 

ШУЛЬГА МАРИНА ВІКТОРІВНА

 

Наукові статті

Шульга М.В. Курсант як суб’єкт адміністративно-правових відносин. Правовий часопис Донбасу. 2017. №3-4. С. 131-136.

Шульга М.В. Проблеми нормативного визначення поняття «слухач» (на прикладі вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання системи МВС України). Порівняльно-аналітичне право. 2017. №5. С. 289-291. URL: http://www.pap.in.ua/5_2017/87.pdf