Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

Склад кафедри:

 

Мердова Ольга Миколаївна

завідувач кафедри

підполковник поліції

кандидат юридичних наук, доцент.

Викладає такі навчальні дисципліни:

Адміністративна діяльність Національної поліції;

Поліцейська діяльність;

Юридичне документознавство.

профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=WNEeI48AAAAJ&hl=uk&oi=sra

профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-0769-2364

 

 

Тулінов

Валентин Сергійович

доцент кафедри (за сумісництвом)

підполковник поліції

кандидат юридичних наук.

Викладає такі навчальні дисципліни:

Адміністративна діяльність Національної поліції;

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції.

профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=fUfTP6UAAAAJ&hl=ru

профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-3972-348X

Філіпенко

Анастасія Сергіївна

доцент кафедри

кандидат юридичних наук, доцент

Викладає такі навчальні дисципліни:

Адміністративне право;

Адміністративний процес;

Адміністративно-юридсдикційна діяльність поліції.

профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=CCmZT50AAAAJ

профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-9628-7426


Буга Ганна

Сергіївна

доцент кафедри

кандидат юридичних наук

Викладає такі навчальні дисципліни:

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції;

Адміністративна відповідальність.

профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=PwDTLTQAAAAJ&hl=ru

профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-3957-7387

Шульга

Марина Вікторівна

викладач кафедри (за сумісництвом)

старший лейтенант поліції

Викладає такі навчальні дисципліни:

Поліцейська діяльність;

Організація діяльності підрозділів Національної поліції;

Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук.

профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=9wJkXEwAAAAJ

профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-8314-8104

 

Кафедра адміністративно-правових дисциплін факультету №2 займає одне з провідних місць в діяльності інституту і бере активну участь у підготовці висококваліфікованих фахівців для підрозділів Національної поліції. Історія розвитку кафедри адміністративно-правових дисциплін бере свій початок з 1993 року. За ці роки у зв’язку з організаційно-штатними змінами неодноразово змінювалася назва кафедри, проте специфіка діяльності кафедри завжди була пов’язана із викладанням професійно-орієнтованих навчальних дисциплін з питань діяльності поліції (раніше - міліції) та навчальних дисциплін в межах наукової спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право.

Науково-педагогічні працівники кафедри вносили суттєвий внесок у розробку теорії адміністративного права, адміністративного процесу, адміністративної діяльності, брали активну участь в розробці нормативно-правових актів з питань правоохоронної діяльності, підготовці наукових кадрів.

Колектив кафедри постійно знаходиться в творчому пошуку, удосконалює напрямки і зміст своєї діяльності. Кафедри успішно витримала випробування часом, діяльність її колективу за всі минулі роки була плідною і життєздатною, а результати роботи отримали визнання не тільки в інституті, але і поза його межами.

На кафедрі працюють 6 осіб з них: атестованих працівників – 4 та за вільним наймом – 2. На кафедрі працює 1 доктор юридичних наук та 4 кандидати юридичних наук, з них має вчене звання доцента – 3.

На кафедрі викладається 14 навчальних дисциплін, основні з яких:

 • Адміністративна відповідальність;
 • Адміністративна діяльність Національної поліції;
 • Адміністративне право;
 • Адміністративний процес;
 • Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції;
 • Антикорупційне законодавство;
 • Взаємодія з населенням на засадах партнерства;
 • Запобігання та протидія домашньому насильству;
 • Основи адміністративно-юрисдикційної діяльності;
 • Поліцейська діяльність;
 • Правові підстави затримання;
 • Превентивна (профілактична) поліцейська діяльність;
 • Службова документація та особливості оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у роботі патрульного поліцейського;
 • Юридичне документознавство;

Коло наукових інтересів викладачів кафедри складають такі напрямки, як:

Проблеми становлення сучасної системи правоохоронних органів України в умовах євроінтеграційних процесів (Мердова О.М.);

Адміністративно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Філіпенко А.С.);

Адміністративно-правовий аспект громадської експертизи як форми взаємодії громадянського суспільства та органів публічної адміністрації (Буга Г.С.);

Адміністративно-праві засади діяльності поліції (Тулінов В.С.);

Адміністративно-правовий статус здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських (Шульга М.В.);

На кафедрі, починаючи з вересня 2020 року, діє науковий гурток кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2, до складу якого входять 24 здобувача вищої освіти.

Міжвузівське співробітництво:

Кафедра адміністративно-правових дисциплін тісно співпрацює з кафедрою адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кафедрою адміністративної діяльності поліції Одеського державного університету внутрішніх справ, кафедрою адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету державної фіскальної служби України.

Науково-педагогічний склад кафедри здійснює наукове керівництво (консультування) ад’юнктів, аспірантів та докторантів, які працюють над виконанням дисертаційних досліджень:

Викладачі кафедри беруть активну участь в профорієнтаційній роботі.

 

Контактна інформація:

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса: Україна, 87510, м. Маріуполь, пр-т. Лунина, 89,  каб. 223

Тел: +380953521043 (Мердова Ольга Миколаївна)