Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

т.в.о. завідувача кафедри,

кандидат юридичних наук,

доцент

Князькова Любов Михайлівна

 

Кафедра загально-правових дисциплін створена у 2014 році шляхом реорганізації кафедри теорії та історії держави і права (створена у січні 2003 року) та кафедри конституційного та міжнародного права (створена у січні 2003 року).

Кафедра є базовим структурним підрозділом Донецького юридичного інституту МВС України, підпорядковується ректору та проректору інституту, взаємодіє з навчально-методичним відділом, відділом організації наукової роботи, факультетами та іншими відділами з питань, що належать до їх компетенції, у відповідності із законодавчими та нормативними документами Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти та науки України.

Основними завданнями кафедри загально-правових дисциплін є:

 • удосконалення навчально-методичної бази;
 • підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників;
 • зміцнення кадрового складу кафедри; подальше посилення практичної спрямованості занять;
 • підготовка сучасних підручників, навчальних посібників, тестових та практичних завдань.

На кафедрі працюють 7 співробітників за вільним наймом: 1 доктор юридичних наук, 3 кандидата юридичних наук, 1 кандидат філософських наук, 1 кандидат політичних наук, 1 викладач кафедри.

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни:

освітній ступінь «бакалавр»

 • Теорія держави і права;
 • Юридична деонтологія;
 • Поліцейська деонтологія;
 • Деонтологічні основи правоохоронної діяльності;
 • Історія держави та права України;
 • Історія держави та права зарубіжних країн;
 • Історія держави та права;
 • Історія вчень про державу та право;
 • Конституційне право;
 • Конституційне право України;
 • Державне право зарубіжних країн;
 • Судові та правоохоронні органи України;
 • Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності.

освітній ступінь «магістр»:

 • Актуальні проблеми теорії держави і права;
 • Проблеми муніципального права.

Коло наукових інтересів викладачів кафедри складають такі напрямки, як:

формування у здобувачів вищої освіти широкого кола знань, щодо основних та загальних закономірностей виникнення та функціонування державно-правових явищ. Висвітлення теоретичних і практичних проблем державотворення, реформування права та правоохоронної системи в контексті євро інтеграційного вибору України. Одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри є організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів, а також участь у заходах науково-практичного характеру, що проводяться на базі інших ВНЗ.

 

Контактна інформація:
Email: kaf.zpd@ukr.net

 Адреса: Україна, 87510, м. Маріуполь, пр. Луніна, 89