Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

Склад кафедри:

 

Гурський Віктор Євгенович

Завідувач кафедри

кандидат психологічних наук

кандидат в майстри спорту з кульової стрільби.

Викладає дисципліни:

Вогнева підготовка;

Основи вогневої підготовки;

Безпека дорожнього руху;

Удосконалення навичок керування автомобілем

профіль ORCID: 

http://orcid.org/0000-0002-0516-0332

профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=EQx-jRsAAAAJ&hl=uk

 

 

Коротков Євген Павлович

Викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки

старший лейтенант поліції

інструктор з тактичної підготовки поліцейських.

Викладає дисципліни:

Тактико-спеціальна підготовка;

Тактична підготовка.

Тактико-спеціальна підготовка (+модуль Спеціальна техніка)

Заходи процесуального примусу в діяльності Національної поліції

Алгоритм дій патрульних поліцейських у різних ситуаціях службової діяльності

 

Коваленко Віктор Леонідович

Викладач кафедри

майор поліції

інструктор з практичної стрільби. 

Викладає дисципліни:

Вогнева підготовка;

Основи вогневої підготовки

профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=xgCzO0AAAAAJ&hl=uk

Макарець Вячеслав Васильович

Викладач кафедри

підполковник поліції.

Викладає дисципліни:

Тактико-спеціальна підготовка;

Тактична підготовка;

Алгоритм дій патрульних поліцейських у різних ситуаціях службової діяльності

профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ygrQ0ZMAAAAJ&hl=uk

 

Голик Володимир Анатолійович

Старший викладач кафедри

кандидат в майстри спорту з кульової стрільби.

Викладає дисципліни;

Вогнева підготовка;

Основи вогневої підготовки.

профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=zljs1DUAAAAJ&hl=ru

 

Ромашенко Вікторія Євгенівна

 

Доцент кафедри

кандидат педагогічних наук

Викладає дисципліни:

Професійно-психологічна підготовка поліцейського;

Безпека життєдіяльності та охорона праці.

профіль ORCID: 

http://orcid.org/0000-0002-8674-9535

профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=jFiHCy0AAAAJ

 

 

Історична довідка:

З жовтня 2020 року у  м. Маріуполь на факультеті № 2 ДЮІ МВС України розпочала свою роботу кафедра тактико-спеціальної підготовки.

Створення даної кафедри стало необхідною умовою для проведення занять серед молоді (курсантів, студентів, слухачів, магістрів), по формуванню в них основних якостей майбутніх правоохоронців та вдосконалення майстерності, яка стосується вогневої, тактичної, тактико-спеціальної підготовки. Спеціалісти, які працюють на кафедрі, мають життєвий, педагогічний, науковий, практичний досвід по забезпеченню належного рівня проведення занять.

На кафедрі працюють шість працівників, з них три – атестовані: підполковник поліції  Макарець Вячеслав Васильович, майор поліції Коваленко Віктор Леонідович та старший лейтенант поліції Коротков Євген Павлович, а також за вільним наймом три працівники Гурський Віктор ЄвгеновичГолик Володимир Анатолійович, Ромашенко Вікторія Євгенівна.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ:

- реалізація освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

- вироблення єдиної загальноінститутської концепції втілення змісту освіти за дисциплінами кафедри, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;

- здійснення контролю та аналізу якості знань та вмінь через систему поточного, модульного й підсумкового контролів, державних екзаменів;

- розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі, їх мультимедійного супроводу;

- розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання;

- організація контролю за прийнятими рішеннями з питань виконання вимог керівних документів з організації навчально-виховного процесу;

- керівництво самостійною навчальною та науково-дослідною роботою курсантів, слухачів і студентів;

- створення умов для професійного росту курсантів, слухачів та студентів, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;

- організація заходів наукової спрямованості за профілем діяльності кафедри;

- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності працівників у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданні кафедри;

- вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду з метою підвищення наукового рівня, культури професійного спілкування та педагогічної майстерності працівників кафедри;

- виконання планів підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування в практичних підрозділах та вищих навчальних закладах за напрямом спеціальності, організація наставництва;

- участь у підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників, допомога викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;

- організація самостійної роботи студентів, курсантів, слухачів через систему індивідуальних занять і консультацій;

- рецензування, обговорення досліджень на засіданнях кафедри і міжкафедральних семінарах;

- підготовка відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри;

- здійснення експертної діяльності щодо підготовки документів, які надходять з Міністерства освіти і науки України, МВС України, інших державних органів та організацій, окремих громадян та громадських організацій;

- розробка відповідних документів щодо навчально-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладів системи МВС України;

- проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів з метою здійснення профорієнтаційної роботи;

- висунення пропозицій з удосконалення навчально-матеріальної бази;

- участь у профорієнтаційних заходах інституту.

- підготовка висококваліфікованих фахівців для Національної поліції України та Міністерства внутрішніх справ України у відповідності до вимог сучасної правоохоронної діяльності, які здатні швидко й чітко виконувати службово-бойові завдання у повсякденній діяльності, в умовах ускладнення оперативної обстановки.

- виховання у курсантів психологічної стійкості під час виконання ними службових обов’язків із застосуванням вогнепальної зброї та заходів впливу і примусу;

- формування у курсантів високих морально-вольових якостей, необхідних під час виконання службово-бойових завдань в типових та екстремальних ситуаціях.

Працівники кафедри беруть активну участь у змаганнях з практичної, прикладної, кульової стрільби. Здобувачі вищої освіти, завдяки наполегливій роботі науково-викладацького складу кафедри, а також, постійній підтримці керівництва інституту, стають призерами та учасниками змагань міських та Всеукраїнських рівнів.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-педагогічний склад кафедри постійно працює над вдосконаленням своїх професійних навичок та педагогічної майстерності. Здобувачі вищої освіти, разом з викладачами кафедри, активно беруть участь у конференціях та інших наукових заходах, які проводяться на території інституту та поза його межами.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ:

- «Вогнева підготовка»;

- «Основи вогневої підготовки»;

- «Тактико-спеціальна підготовка»;

- «Тактична підготовка»;

- «Тактико-спеціальна підготовка (+модуль Спеціальна техніка)»

- «Заходи процесуального примусу в діяльності Національної поліції»

- «Удосконалення навичок керування автомобілем»;

- «Професійно-психологічна підготовка поліцейського»;

- «Безпека дорожнього руху»;

- «Безпека життєдіяльності та охорона праці»;

- «Оформлення дорожньо-транспортних пригод»;

- «Алгоритм дій патрульних поліцейських у різних ситуаціях службової діяльності (сценарії)».