Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Науково-педагогічний склад кафедри постійно працює над вдосконаленням методик з проведення занять серед молоді інституту. На кафедрі діє науковий курсантсько-студентський гурток. Студенти та курсанти разом з викладачами кафедри активно беруть участь у конференціях та інших наукових заходах, які проходять на території інституту та поза його межами.

На сьогодні на кафедрі ведеться робота над написанням навчального посібника з дисципліни «Інформаційні технології» та розроблення курсу лекцій з дисципліни «Інформаційне забезпечення професійної діяльності (+модуль Правова статистика)», а також над підготовкою наукових статей, які виходять у фахових наукових виданнях України, в електронних фахових наукових виданнях України, у міжнародних наукових виданнях, у інших виданнях, тез, виступів у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях тощо.

Науково-педагогічний склад кафедри активно веде наукову роботу щодо опублікування наукових доробок у фахових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

На кафедрі функціонує науково-дослідний гурток здобувачів вищої освіти, який станом на 15 січня 2021 року налічує 34 особи.