Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

29 квітня відбулося чергове засідання Вченої ради Донецького юридичного інституту.

Робота засідання розпочалася з розгляду питання «Про внесення змін до складу Вченої ради інституту».

Учений секретар секретаріату Вченої ради Катерина Пономаренко доповіла про те, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Вчену раду Донецького юридичного інституту МВС України та у зв’язку з проведеними організаційно-штатними змінами до складу Вченої ради інституту введено ректора Донецького юридичного інституту МВС України доктора юридичних наук, доцента полковника поліції Вітвіцького Сергія Сергійовича (у зв’язку з призначенням на посаду 15.04.2020).

 

Відповідно, кількісний склад Вченої ради інституту становить 40 осіб.

Другим питанням порядку денного на засіданні було розглянуто питання «Про заходи щодо зміцнення службової дисципліни і законності у структурних підрозділах інституту відповідно до вимог МВС України». Проректор інституту майор поліції Руслан Врадій довів до відома присутніх те, що в закладі вищої освіти триває активна робота щодо зміцнення службової дисципліни і законності.

З метою зміцнення, попередження та профілактики дисципліни і законності серед особового складу інституту на початку 2019/20 навчального року було затверджено відповідний План, який передбачає виконання низки заходів всіма структурними підрозділами інституту серед постійного та перемінного складу. Крім того, також на початку навчального року було підписано установчий наказ про організацію служби, виконання розпорядку дня курсантами, слухачами, ад’юнктами та постійним складом закладу освіти.

         Для курсантів та слухачів інституту передбачено і забезпечується виконання та контроль за такими елементами службової дисципліни, як: чіткий та покроковий розпорядок дня і розклад навчальних занять; проведення соціально-виховної роботи, спортивно-масової та стройової підготовки; щоденне проведення загальних шикувань та стройових оглядів; дотримання Правил носіння форменого одягу за сезонами; проведення цільових інструктажів; організація та проведення заходів психологічного супроводження.

Для постійного атестованого складу передбачено: щотижнево проведення занять із спортивно-масової підготовки; щомісячно проведення занять із вогневої підготовки; щомісячно проведення занять із функціональної підготовки – службова підготовка; проведення стройових оглядів; для всього атестованого особового складу окремо передбачено проведення тренувальних занять в системі цивільного захисту та збір особового складу за сигналом «Збір! Тривога!», останній раз це проводилося у жовтні 2019 року, а також щомісячно проведення «Днів дисципліни».

Для постійного цивільного складу передбачено окремо Правила внутрішнього трудового розпорядку, які були затверджені на загальних зборах трудового колективу.

За результатами проведених перевірок відділом психологічного забезпечення Департаменту персоналу МВС щодо соціально-психологічного клімату серед особового складу інституту, під час яких окремо також ретельно вивчалося питання дотримання дисципліни та законності, недоліків або зауважень не отримано.

Р. Врадій також ознайомив членів Вченої ради з кількісними показниками заохочень та стягнень щодо особового складу інституту, окреслив додаткові заходи, яких необхідно вжити з метою попередження, профілактики та покращення зазначеного напряму.

Інформацію про конкретні заходи, вжиті щодо зміцнення службової дисципліни і законності у структурних підрозділах інституту відповідно до вимог МВС України на факультетах інституту, зокрема й в умовах карантину, та власне бачення питання довели до відома присутніх т.в.о. декана факультету № 1 підполковник поліції Станіслав Лопатін, декан факультету № 2 підполковник поліції Віктор Орлов, декан факультету № 3 Олександр Куракін, декан факультету № 4 Пилип Єпринцев.

Наступним за порядком денним було обговорено питання «Про організацію державної атестації у 2020 році за освітнім ступенем «бакалавр» усіх спеціальностей та напрямів підготовки в дистанційній формі». Начальник навчально-методичного відділу Лариса Лоц ознайомила членів Вченої ради із запланованими відповідно до Закону України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», рекомендацій МОН України «Щодо завершення 2019-2020 навчального року» (лист МОН України від 27.03.2020 № 1/9-178) змінами в організації освітнього процесу в частині проведення державної атестації здобувачів вищої освіти 2020 року випуску. Зокрема, залежно від спеціальності і напряму підготовки, проведення державної атестації за освітнім ступенем «бакалавр» у дистанційній формі за всіма навчальними дисциплінами, які винесені на державну атестацію з формою контролю «тестування», а також «тестування» та «вирішення практичного завдання з подальшою відповіддю у режимі відеозв’язку/складання державної атестації у звичайному режимі з елементами поліцейського квесту». Л. Лоц розкрила механізм проведення державної атестації за освітнім ступенем «бакалавр» у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Іноземна мова», «Спеціальна фізична підготовка» тощо.

Наступним було розглянуто питання «Про завершення 2019-2020 навчального року в дистанційній формі». Начальник навчально-методичного відділу Лариса Лоц доповіла, що у зв’язку зі змінами в організації освітнього процесу навчально-методичний відділ спільно з кафедрами інституту працює над розробленням алгоритму завершення 2019/20 навчального року в дистанційному режимі, окреслила його складники та особливості.

П’ятим за порядком денним було розглянуто питання «Про заходи щодо забезпечення набору студентів за всіма спеціальностями та освітніми рівнями». Декан факультету № 3 Олександр Куракін ознайомив присутніх зі здійсненими силами факультету заходами в цьому напрямі, їх наявними й прогнозованими результатами. Зокрема, розповсюджено інформаційні матеріали-запрошення (флаєри) на підготовчі курси до складання ЗНО 2020 року з української мови та літератури, історії України, іноземної мови, математики; організовані та проведені курси підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» до вступу в магістратуру в заклади вищої освіти у 2020 році; кафедрами факультету № 3 розповсюджено агітаційні матеріали у формі календарів та брошур з інформацією про ЗВО та правила вступу до нього у загальноосвітніх школах, гімназіях та технікумах м. Кривий Ріг, серед учнів 10 та 11 класів; інформаційні буклети про правила вступу до Донецького юридичного інституту МВС України розіслані секторам відбору ГУНП різних областей; взято участь у проведенні днів відкритих дверей, зокрема й виїзних, у яких були задіяні не тільки науково-педагогічні працівники, а й здобувачі вищої освіти денної форми навчання.  Крім того науково-педагогічні працівники кафедр факультету № 3 відвідали Центрально-міський суд м. Кривого Рогу, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу, Військову частину 3011 Національної гвардії України, Управління статистики у місті Кривому Розі,  Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу, Криворізьку міську прокуратуру №2, Апеляційний суд Дніпропетровської області (м. Дніпро), Апостолівське відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області та інші організації, де провели агітаційно-роз’яснювальні бесіди зі співробітниками та відповідно залишили інформаційні листи у відділах кадрів зазначених установ.

Інформацію про правила вступу до ДЮІ МВС України та можливість пройти підготовчі курси до складання ЗНО 2020 року, поширено у соціальних мережах «Фейсбук», «Вайбер», розміщено у соціальних групах. У соціальній мережі Telegram для розповсюдження інформації про умови вступу та навчання в інституті було створено канал «Студінформ ДЮІ», до якого приєднались 300 здобувачів вищої освіти денної форми навчання та 102 здобувачі вищої освіти заочної форми навчання.

Декан факультету № 2 підполковник поліції Віктор Орлов доповів присутнім, що кафедрами факультету відвідано заклади освіти м. Маріуполя та Мангушського району Донецької області, де школярам старших класів було презентовано можливості вступу до інституту та перспективи здобутої освіти.   Здійснено розміщення рекламних матеріалів щодо діяльності Донецького юридичного інституту МВС України в засобах масової інформації, на офіційному сайті «Поліція Донеччини» тощо. Проведення профорієнтаційних заходів висвітлювались в електронних ЗМІ територіальних підрозділів поліції Донецької області. Також було розміщено 9 статей профорієнтаційного змісту в друкованих ЗМІ (рекламно-інформаційна щотижнева газета Запорізької області «Работа и учеба», «Новини Донеччини», «Новости Краматорска», «Приазовский рабочий»).

У березні профорієнтаційні матеріали  були надіслані дистанційно до м. Мирнограда та м. Добропілля та отримано зворотній телефонний зв’язок з майбутніми абітурієнтами. Школярам Маріуполя були надіслані інформаційні матеріали щодо умов вступу до ДЮІ в 2020 році, завдяки чому старшокласники мали змогу дистанційно ознайомитись з можливостями, які пропонує Донецький юридичний інституту МВС України.

Наступним було розглянуто питання «Про готовність кафедр інституту до захисту стажування у формі «квесту» курсантами 4 курсу факультету № 1 спеціальності «Право» та 3 курсу факультету № 1 спеціальності «Правоохоронна діяльність»». Т.в.о. декана факультету № 1 підполковник поліції Станіслав Лопатін доповів присутнім на засіданні, що відповідно до навчального плану підготовки фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальності 081 «Право» курсанти 4-го курсу факультету № 1 ДЮІ  у період з 10.03.2020 до 24.05.2020 року проходять стажування на базі комплектуючих підрозділів Головних управлінь Національної поліції України. Захист стажування буде проводитись з використанням елементів поліцейського квесту відповідно до затверджених програм стажування здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 081 «Право»: спеціалізації «Досудове розслідування» - кафедрою кримінально-правових дисциплін та судових експертиз; спеціалізації «Кримінальна поліція» - кафедрою оперативно-розшукової діяльності; спеціалізації «Превентивна діяльність» - кафедрою адміністративно-правових дисциплін.

Відповідно до навчального плану підготовки фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»  курсанти 3-го курсу факультету № 1 ДЮІ  у період з 10.03.2020 до 30.05.2020  року проходять стажування на базі комплектуючих підрозділів Головних управлінь Національної поліції України. Захист стажування з використанням елементів поліцейського квесту буде проводитись відповідно до затверджених програм стажування здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 081 «Право»: спеціалізації «Кримінальна поліція» - кафедрою оперативно-розшукової діяльності; спеціалізації «Превентивна діяльність» - кафедрою адміністративно-правових дисциплін.

Відповідно, розроблено сценарії «поліцейських квестів»  із завданнями в залежності від специфіки діяльності підрозділів, на базі яких організовано стажування здобувачів вищої освіти. Облаштовано спеціалізований навчальний об’єкт «Квартира», «Кабінет інспектора ювенальної превенції із кімнатою дружньою до дитини», який трансформується в «Поліцейську станцію». Зазначені спеціалізовані навчальні об’єкти будуть використані для демонстрації алгоритмів дій у конкретних практичних ситуаціях відповідно до персональних завдань «поліцейського квесту».

Крім того, у разі продовження карантинних заходів як альтернативу проведенню захисту стажування пропонується його організація в дистанційній формі в два етапи: теоретичний, що передбачає тестування на сайті дистанційного навчання інституту за тестами, які містять питання в залежності від специфіки діяльності підрозділів, на базі яких організовано стажування здобувачів вищої освіти; практичний у формі вирішення комплексного ситуативного завдання, кожне з яких передбачає: кваліфікацію дій правопорушників та злочинців, реалізацію оперативно-розшукових заходів працівників підрозділів кримінальної поліції, складання першопочаткових матеріалів (процесуальних документів), визначення алгоритму дій.

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1, к. ю. н., доцент полковник поліції Олена Волобуєва, завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету  1, к. ю. н., доцент підполковник поліції Ольга Мердова, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету № 1, к. ю. н., майор поліції Артем Шапарь надали більш детальну інформацію про підготовлені кафедрами Програми стажування, структуру лінійного поліцейського квесту й особливості його організації.

Сьомим за порядком денним було заслухано питання «Про стан забезпечення та заходи покращення подальшого розвитку матеріально-технічної бази інституту».

Проректор інституту Олександр Костюченко доповів присутнім на засіданні, що з метою вирішення всіх завдань розвитку матеріально-технічної бази інституту МВС України сформовано Стратегію розвитку матеріально-технічної бази інституту для визначення першочергових та пріоритетних завдань для навчального закладу, реалізація якої передбачає такі заходи: оснащення аудиторій інституту мультимедійними апаратно-програмними модулями, що дають змогу використовувати сучасні інформаційні технології для організації навчального процесу; модернізація матеріально-технічної бази, задіяної в соціально-культурній сфері діяльності інституту; формування інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури інституту, забезпеченої сучасними технологіями, і впровадження загального електронного документообігу; оснащення навчальних і наукових лабораторій необхідним обладнанням і програмно-апаратними засобами для ведення наукової діяльності; відкриття нових і оснащення діючих спортивних майданчиків.

Удосконалення матеріально-технічного середовища забезпечить підвищення практичних навичок і професійних компетенцій співробітників, курсантів і студентів, сприятиме підвищенню якості послуг, що надаються, підвищення обсягу та рівня наукових розробок, зростання конкурентоспроможності ВНЗ.

Як шляхи реалізації поставлених завдань доповідач виокремив: вдосконалення та оптимізацію системи залучення додаткових джерел фінансування за рахунок надання існуючих та пошуку нових видів платних освітніх послуг, здійснення науково-дослідних робіт і науково-технічної діяльності на госпрозрахунковій основі тощо; посилення претензійно-позовної роботи, забезпечення своєчасного і в повному обсязі відшкодування витрат на підготовку фахівців, які достроково залишили навчання або звільнилися з органів внутрішніх справ до завершення трирічного терміну перебування на службі; забезпечення раціонального використання енергоносіїв та бережливого користування комунальними послугами, своєчасного та повного розрахунку за них у суворій відповідності до встановлених МВС України лімітів; постійне оновлення та подальший розвиток відповідно до сучасних вимог навчальної, науково-методичної, матеріально-технічної бази та інфраструктури шляхом як цільових, так і інших джерел фінансування; оновлення автопарку, забезпечення економічного й безаварійного використання автомобілів, розширення видів транспортних послуг; удосконалення харчового забезпечення курсантів, розширення мережі їдалень, кафе та буфетів, асортименту продуктів харчування та покращання якості надання послуг; забезпечення своєчасної, якісної та кваліфікованої медичної допомоги особовому складу та належних санітарно-гігієнічних норм на об’єктах; реконструкцію навчальних корпусів та гуртожитку в місті Маріуполь; будівництво стрілецького полігону з об’єктами спецпризначення та спортивного комплексу.

Проректор інституту ознайомив присутніх на засіданні з актуальним станом виконання запланованих робіт, обсягом використаних коштів, баченням перспектив розвитку матеріально-технічної бази інституту.

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання щодо обрання кандидатів на вакантні посади науково-педагогічного складу кафедр Донецького юридичного інституту МВС України, внесення змін до графіку проходження актуалізації поліцейськими інституту, внесення змін до складу приймальної комісії, внесення змін до Положення про ректорат Донецького юридичного інституту МВС України, схвалення додаткових програм кандидатських іспитів тощо.

Членами Вченої ради інституту одноголосно рекомендовано до друку монографію «Концептуальні засади запобігання корисливо-насильницьким злочинам органами та підрозділами Національної поліції України (за матеріалами операції Об’єднаних сил)» (автор – Семенишин М.О.); збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Гуманітарні студії в сучасному світі» (Кривий Ріг, 27 березня 2020 р.); навчально-методичний посібник «Педагогіка та психологія вищої школи» (укладач – Мухіна Г.В.); збірник матеріалів науково-практичного семінару «Інформаційна безпека в діяльності поліції» (Кривий Ріг, 04 квітня 2020 р.); навчально-методичний посібник з дисципліни «Інформаційні технології» (укладачі: Тулінов В.С., Уткіна Г.А.) тощо.

Робота Вченої ради успішно відбулася в дистанційному форматі, присутні брали активну участь в обговоренні питань порядку денного та ухваленні рішень, надавали слушні  пропозиції до них.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

Секретаріат Вченої ради