Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

За ініціативи завідувача кафедри господарсько – правових дисциплін, кандидата юридичних наук, доцента Кадали В.В.  колектив кафедри  обрав орієнтир посилити роботу в контексті наукових розробок, які здатні допомогти студентам в опануванні провідних правових та економічних дисциплін. На першому етапі вибір зупинили на розробці навчального посібника «Основи економічної теорії». Авторський колектив наукової  розробки (кандидат юридичних наук, доцент Кадалою В.В., кандидатом економічних наук, доцент Гузенко О.П., кандидат наук з державного управління, доцент Хайловою Т.В. та доктором економічних наук, доцент кафедри соціально-політичних та економічних дисциплін Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» Котковським В.С.)  мав на меті надати студентській спільноті узагальнений та систематизований навчальний теоретико – методичний матеріал з питань основ економічної теорії на основі існуючих наукових напрацювань зарубіжних та вітчизняних вчених із урахуванням власного бачення змістовності окремих сегментів. 

Підвищенню якісного рівня навчальної розробки сприяв, наданням змістовних порад з позиції структуризації викладання навчального матеріалу, змісту окремих класичних положень в економічній теорії та порядку контролю за опануванням навчального матеріалу,  ректор Донецького юридичного інституту МВС України, доктор наук з державного управління, доктор юридичних наук, професор В. М. Бесчастний, який здійснив загальну редакцію посібника.

У порівнянні з існуючими підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичними посібниками, які розроблено вітчизняними вченими та присвячено опануванню дисципліни «Основи економічної теорії» авторський колектив зробив спробу викладення навчального матеріалу не лише власної позиції, а перш за все, з позиції напрацьованого досвіду в контексті співпраці з студентською спільнотою із включенням певних інноваційних ідей. На думку авторського колективу перевагами запропонованого  навчального посібника можна вважати:

- розширену узагальнену та систематизовану версію подання змісту всіх тем дисципліни «Основи економічної теорії»  в контексті: мети, завдання, мінілексікону; запитань для самоперевірки знань; тем рефератів та напрямків наукового дослідження; проблемно-дискусійних питань; тестових завдань із матрицею відповіді на них. Автори вважають такий підхід, з одного боку, сприяє комплексній самостійній перевірці рівня опанування студентами всіх тем дисципліни, з  іншого боку, з’являється можливість  у студентів самостійно обрати найбільш цікавий напрямок наукового дослідження проблематичних аспектів конкретної теми дисципліни «Основи економічної теорії» (80 напрямків), а також закріпити знання шляхом вирішення завдань тестового блоку (168 завдань) у відповідності з наданою матрицею відповідей;

- авторську розробку схем, таблиць та ілюстрацій (83 розробки), які доповнюють змістовність теоретичного аспекту дисципліни «Основи економічної теорії» у розрізі тем. Опанування даного розділу навчального посібника надасть студентам можливість  не лише поглибити знання з питань основ економічної теорії, а перш за все, отримати додатковий матеріал для презентації обраного напрямку наукового дослідження;

- запропоновану авторську розробку варіантів модульних (контрольних) завдань з дисципліни «Основи економічної теорії», які забезпечують виконання вимог, висунутих поточно-модульною системою оцінювання знань студентів (2 блока по 25 варіантів), а також повного пакету варіантів тестового контролю знань, який охоплює весь обсяг тем навчальної програми (25 варіантів, які включають по 20 тестових завдань). Зазначений матеріал на думку авторів надасть  можливість  студентам не лише  самостійно оцінити рівень отриманих знань, а й визначити ті теми дисципліни «Основи економічної теорії», які потребують додаткового опрацювання.

Значну увагу при розробці навчального посібника автори приділили змістовності блоку основних термінів і понять з дисципліни «Основи економічної теорії». До його складу автори запропонували 266 фундаментальних дефініцій і категорій, які нададуть можливість студентам більш поглиблено розкрити поставлені питання та завдання з проблем економічної теорії.

На думку авторського колективу навчальний посібник «Основи економічної теорії» стане надійним помічником студентської спільноти вищих навчальних закладів та коледжів, аспірантів, викладачів, керівників, менеджерів та спеціалістів, які займаються проблемами економіки та мають на меті опанувати її теоретичний базис.

Авторський колектив та один з рецензентів презентували особисто навчальний посібник студентській спільноті першого та другого курсу, декану факультету та передали як благодійний внесок до загальної бібліотеки.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 17
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 25
 • 26
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 01
 • 02
 • 03
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 17
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 25
 • 26
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32

За дорученням авторського колективу,

доцент кафедри господарсько – правових дисциплін

Олена ГУЗЕНКО