Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Фахова підготовка науково-педагогічного складу кафедр інституту вимагає постійного оновлення теоретичних знань та практичних умінь як у освітній так і у виховній діяльності. Указом Президента України від 18.05.2019 № 286 затверджена «Стратегія національно-патріотичного виховання». Національно-патріотичне виховання є важливим засобом громадянської освіти, в основу якої покладено ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму та утвердження національних цінностей.

Основними складовими національно-патріотичного виховання є: громадсько-патріотичне, військово-патріотичне та духовно-моральне виховання. Своєю чергою якісна підготовка офіцера поліції пов’язана з формування у курсанта - здобувача вищої освіти, ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості, високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своїй Українській державі. Це все вимагає якісної фахової компетенції науково-педагогічного складу кафедр інституту, які задіються до заходів з курсантами, студентами з національно-патріотичного виховання.

З метою підвищення фахової компетенції доцент кафедри спеціальних дисциплін та професійної підготовки факультету № 2 Сергій Пекарський протягом жовтня 2019 – січня 2020 року пройшов підготовку за авторською 36 годинною тренінговою програмою з національно-патріотичного виховання «Україна – це ми», яка затверджена рішенням вченої ради Інституту проблем виховання НАПН України. Тренінг проводили автори даної програми Дубяга А. П. – завідувач відділу національного виховання та Золотар О. В. – методист відділу національного виховання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Метою заходів стала підготовка інструкторів щодо здійснення національно-патріотичного виховання молодого покоління в умовах закладів освіти. Під час очного етапу Сергій Пекарський ознайомився із сучасними інноваційними формами та методами національно-патріотичного виховання, з вітчизняним і закордонним досвідом із цього питання та активно взяв участь у різноманітних групових вправах з розвитку умінь і навичок щодо здійснення національно-патріотичного виховання молодого покоління.

Методами інтерактивних лекцій і практичних вправ було актуалізовано питання національно-патріотичного виховання, здійснено мотивацію учасників тренінгу щодо впровадження національно-патріотичного виховання. На підставі отриманих знань, виробки умінь та навичок Сергієм Пекарським, під час заочного етапу, було розроблено проект «Три кроки до успіху», метою якого є сприяння особі у професійному самовизначенні через популяризацію правоохоронної та правозастосовної діяльності, яка базується на пріоритетах глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності, ідеалів свободи та необхідності захисту прав громадян. Були визначені напрями реалізації проекту, зокрема:

 • Формування профорієнтаційної концепції, яка включає здійснення умовних «трьох кроків»:

Перший крок – стань учасником громадської організації «Молодіжна Ліга майбутніх поліцейських»;

Другий крок – стань курсантом закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які надають освітні послуги для здобуття вищої освіти та відносяться до сфери управління МВС України (в Маріуполі – Донецький юридичний інститут);

Третій крок  - стань офіцером поліції Донеччини;

- Участь у правоосвітніх, виховних та профорієнтаційних заходах в закладах загальної середньої освіти м. Маріуполя та інших міст та районів Донеччини;

- Участь у спільних з поліцією Донеччини, патрульною поліцією заходах з національно-патріотичного виховання, заходах з популяризації фізичної культури та спорту.

На заключному етапі, який проходив 15 січня доцент кафедри спеціальних дисциплін та професійної підготовки факультету № 2 Сергій Пекарський успішно захистив проект «Три кроки до успіху» та отримав сертифікат інструктора з національно-патріотичного виховання.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11

Кафедра спеціальних дисциплін та професійної підготовки

факультету № 2, з використанням матеріалів Донецького ОБЛІППО