Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

  1. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / Є. С. Назимко, С. В. Лосич, Ю. О. Данилевська та ін. / за заг. ред. проф. В. М. Бесчастного та О. М. Джужи.Київ : ВД «Дакор», 2018. 386 с.
  2. Кримінально-виконавче право України: навч. посіб. / Є.С. Назимко, А.О.Данилевський, Ю.О. Данилевська, В.І. Гранкіна; за заг. ред. Є.С.Назимко. – Київ: ВД «Дакор», 2020. – 210 с.
  3. Бесчастний В.М., Семенишин М.О., Вітвіцький С.С. та ін. Організаційно-правовий механізм протидії екстремізму в Україні: Науково-практичний посібник. Київ: ВД «Дакор», 2019. 154 с.
  4. Семенишин М. О., Бесчастний В. М., Вітвіцький С. С., Ткаченко Р. О. Громадський контроль за діяльністю органів Національної поліції України : науково-практичний посібник. Київ : ВД «Дакор», 2020. 152 с.
  5. Детективна діяльність в механізмі запобігання злочинності : монографія / М. О. Семенишин, В. М. Бесчастний, С. С. Вітвіцький, С. О. Бичін, Є.С.Назимко. Київ : Дакор, 2020. 160 с.
  6. Danylevskyi Andrii, Olena Oliinyk, Tatarov Oleh, Matsiuk Volodymyr, Vashchuk Olesia Implementation of Some Principles of Criminal Law in the Criminal Legislation of CIS Countries and Worldwide // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2020. Volume 23, Issue 2. P. 1-8.
  7. Данилевський А. О. Перспективи розвитку інституту кримінального проступку.Правовий часопис Донбасу. 2019. № 1. С. 77-82.
  8. Семенишин М.О. Кримінально-правова характеристика агресивної корисливо-насильницької злочинності. Підприємництво, господарство і право. 2020.№5. С. 267-273.