Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

Склад кафедри:

Булгакова Олена Валеріївна

Завідувачка кафедри

кандидат економічних наук, доцент

профіль у Google  академії:

https://scholar.google.ru/citations?user=D6KyYecAAAAJ&hl=ru 

 

Веселов Микола Юрійович

Професор кафедри

доктор юридичних наук, доцент

профіль у Google  академії: 

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=674O3awAAAAJ 

 

Нестеренко Катерина Олександрівна

Доцент кафедри

кандидат юридичних наук

профіль у Google  академії:

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=J7CScMoAAAAJ 

Ястремська Наталя Миколаївна

Доцент кафедри

кандидат економічних наук

 

Скляр Надія Михайлівна

Доцент кафедри

кандидат економічних наук

профіль у Google  академії: 

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=TxSW_oQAAAAJ 
 

Кафедра є структурним підрозділом факультету №2 Криворізького навчально-наукового інституту Донецького юридичного інституту МВС України.

Кафедру державно-правових дисциплін факультету №2 було створено в результаті організаційно-штатних заходів  у липні 2020 року.

У своїй діяльності кафедра керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки України, Статутом Інституту , наказами та розпорядженнями Інституту.

Основними напрямами діяльності кафедри є:

 • організація та проведення освітнього процесу за певними формами навчання (денна; заочна), формами організації освітнього процесу (лекції, семінарські, практичні та індивідуальні заняття, консультації, самостійна робота здобувача вищої освіти, індивідуальні завдання, практична підготовка, контрольні заходи) і з навчальних дисциплін кафедри відповідно до навчального плану певної спеціальності і програм навчальних дисциплін;
 • забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу;
 • сприяння впровадженню кращого світового досвіду забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців;
 • впровадження активних і пасивних, інтерактивних та інноваційних видів викладання, створення умов для розвитку творчих можливостей здобувачів вищої освіти;
 • забезпечення інтеграції освітньої та наукової діяльності через підвищення ролі дослідницької компоненти в освітніх програмах;
 • розробка і удосконалення навчальних дистанційних курсів з дисциплін, які викладаються кафедрою;
 • розробка та застосування прогресивних методів, новітніх методик, інформаційних та інноваційних технологій навчання;
 • організація і проведення занять в системі службової підготовки для атестованих працівників;
 • надання допомоги практичним підрозділам у вивченні змісту занять службової підготовки за профілем кафедри у разі їх звернення;
 • розробка відповідних документів щодо навчально-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності закладів вищої освіти системи МВС України
 • налагодження дієвих, взаємовигідних, конструктивних, постійно діючих зв’язків з навчальними закладами, які закріплені за кафедрою, та з будь якими іншими організаціями та закладами вищої освіти, з роботодавцями (особливо випускові кафедри);
 • проведення науково-популярних лекцій та тематичних занять на базі шкіл, коледжів та інших закладів освіти, а також на базі організацій, де є потенційні абітурієнти, і які виявили згоду співпрацювати з Інститутом.

Контактна інформація:

Україна, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21