Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

Склад кафедри:

Кадала Віталій Віталійович

Завідувач кафедри

кандидат юридичних наук, доцент.

Викладає дисципліни:

Господарське право;

Господарський процес;

Транспортне право;

Розгляд окремих категорій господарських спорів;

Екологічне право;

Захист прав суб’єктів господарювання.

профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=sxWQK48AAAAJ&hl=ru&authuser=2

профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-6868-9487

 

Деревянко Богдан Володимирович

Професор кафедри

Доктор юридичних наук, професор

профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=t3vKkEwAAAAJ&hl=uk

профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-7408-8285 

 

Гузенко Олена Петрівна

Доцент кафедри

кандидат економічних наук, доцент

профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=YHHmROMAAAAJ&hl=ru&authuser=2

профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-4002-2629

 

Іваненко Дмитро Дмитрович

Доцент кафедри

кандидат юридичних наук

профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Et1248YAAAAJ&hl=uk

профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-6728-4488

Макаренко Наталія Анатоліївна

Професорка кафедри

Кандидат юридичних наук, доцент

профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=4qODJ_wAAAAJ&hl=ru

 

 

Піддубна Дар'я Сергіївна

Доцентка кафедри

кандидат юридичних наук, доцент

профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=5lfMelYAAAAJ&hl=ru

 

Роженко Олександра Вікторівна

 

Доцентка кафедри

кандидат економічних наук

профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=zqQZkqgAAAAJ&hl=ru&authuser=2

 

Ямковий Владислав Іванович

 

Доцент кафедри

кандидат юридичних наук

профіль Google Scholar:

https://scholar.google.ru/citations?user=u_pid5kAAAAJ&hl=ru&oi=sra

 

Абдель Фатах Анна Станіславівна

 

Доцентка кафедри

магістр права, здобувач наукового ступеня «доктор філософії»

 

Склема Тетяна Юріївна

Викладачка кафедри

спеціаліст права, аспірант

профіль Google Scholar:

https://scholar.google.ru/citations?user=WnIOkOwAAAAJ&hl=ru&oi=sra

 

Кафедру цивільного та господарського права було створено в 2020 році в результаті організаційно-штатних змін.

Кафедра цивільного та господарського права як один із структурних підрозділів факультету № 2 КННІ Донецького юридичного інституту МВС України виконує завдання з реалізації освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців; формування в майбутнього фахівця професійної компетентності, громадянської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина; розробки і впровадження нових форм, методів і технологій навчання; організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти через систему індивідуальних занять і консультацій; організації взаємодії з іншими освітніми закладами, проведення спільних засідань кафедр, «круглих столів», підготовки та видання наукової та навчально-методичної літератури; проведення профорієнтаційної роботи та участь у профорієнтаційних заходах інституту та ін.

Пройшовши у своєму розвитку багато етапів, на цей час кафедра має у своєму складі висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, практиків та молодих амбітних науковців, що дозволяє забезпечувати якісний освітній процес на всіх формах навчання. Якісному освітньому процесу сприяє постійне удосконалення викладачами своєї педагогічної та професійної компетенції, поєднання викладацької діяльності з практичною та науковою.

На кафедрі викладається 40 навчальних дисциплін, основні з яких за наступними напрямками:

  • економіко-правові;
  • господарсько-правові;
  • еколого-правові;
  • цивільно-правові.

Співробітники кафедри налагоджують співпрацю із практичними органами, організаціями, установами міста Кривий Ріг та навколишніх населених пунктів. Найчастіше спілкування викладачів відбувається із представниками правоохоронних органів – прокуратури та поліції; судових органів; представниками адвокатури; районної та міської адміністрації; юрисконсультами та керівниками суб’єктів господарювання.

Крім того, кафедрою  проводяться профорієнтаційної роботи – юристи, менеджери і державні службовці бажають бачити у своїх структурних підрозділах випускників Донецького юридичного інституту, багато хто з них самі навчаються в інституті, отримуючи другу юридичну освіту. Крім цього, практикуючі юристи Кривого Рогу звертаються до викладачів кафедри з метою отримання консультацій, реалізації спільних монографічних досліджень, участі у науково-практичних конференціях, забезпечення підготовки і захисту дисертаційних досліджень та ін.

Розуміючи важливість практичної складової у підготовці конкурентоспроможного фахівця, діяльність Донецького юридичного інституту МВС України спрямована на забезпечення якісного підбору баз практики.

Наукові дослідження на кафедрі проводяться через підготовку і захист кандидатських і докторських дисертацій, написання монографій, підручників та посібників, наукових статей і тез конференцій тощо, організацію і проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Кожного року викладачами кафедри видаються наукові монографії та/або навчальні посібники, результати досліджень публікуються у фахових виданнях, зокрема включених до науковометричних баз, здійснюються публікація робіт у виданнях, що реферуються міжнародними науковометричними базами Scopus та WebofScience.

 

Контактна інформація:

EmailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса: Україна, 50065, вул. Степана Тільги, 21, Кривий Ріг, Дніпропетровська область.