Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

Кафедра правоохоронної діяльності та поліцеїстики факультету № 1 КННІ

Рекуненко Тетяна Олександрівна

Т.в.о завідувачки кафедри

кандидат юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни:

Адміністративне право;

Адміністративний процес;

Юридичне документознавство;

Складання адміністративно-процесуальних документів;

Публічне адміністрування.

Профіль Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZBiFg-cAAAAJ&hl=ru

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-7668-0581

Макаренко Олександр Юрійович

Професор кафедри

доктор юридичних наук, доцент

Викладає дисципліни:

Адміністративне право;

Адміністративний процес.

Профіль Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=3WF1w2YAAAAJ  

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-3020-0658

Михайлов Руслан Іванович

Доцент кафедри

кандидат юридичних наук

Викладає дисципліни:

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції;

Поліцейська діяльність;

Юридичне документознавство;

Антикорупційне законодавство;

Управління підрозділами Національної поліції;

Актуальні питання поліцейської діяльності.

Профіль Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7VsqZtzF8aVjfSLgPqKf2IVhy094Goh91uBAvZ04DoigdjaLjD

Удалова Неждана Михайлівна

Викладач кафедри

старший лейтенант поліції

Викладає дисципліни:

Адміністративна відповідальність; 

Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції;

Запобігання та протидія домашньому насильству;

Адміністративна діяльність Національної Поліції (Особлива частина);

Юридичне документознавство,

Основи запобігання та протидії корупції.

Профіль Google Академії: https://scholar.google.com/citations?user=eiVXf9kAAAAJ&hl=ru

Клапощук Микола Миколайови

Викладач кафедри

Викладає дисципліни:

Поліцейська діяльність;

Організація забезпечення публічної безпеки і порядку;

Юридичне документознавство.

Профіль Google Академії:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=KxBuQwIAAAAJ&hl=uk

Дорошенко Владислав Анатолійович

Викладач кафедри

Викладає дисципліни:

Поліцейська діяльність;

Організація діяльності дільничних офіцерів;

Правові підстави затримання.

Профіль Google Академії: https://scholar.google.ru/citations?user=97UjHH8AAAAJ&hl=ru

 

Історія кафедри. Кафедра правоохоронної діяльності та поліцеїстики створена у жовтні  2020 року. Здійснює свою діяльність у місті Кривий Ріг на базі факультету № 1 Криворізького навчально-наукового інституту Донецького юридичного інституту МВС України.

Основною метою діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців для діяльності у сфері практичної юриспруденції в правоохоронних органах.

Кафедра є базовим структурним підрозділом Криворізького навчально-наукового інституту Донецького юридичного інституту МВС України, підпорядковується ректору, проректору-директору Криворізького навчально-наукового інституту, проректорам та взаємодіє з навчально-методичним відділом, відділом організації наукової роботи, факультетами, кафедрами та іншими відділами з питань, що належать до їх компетенції, у відповідності із законодавчими та нормативними документами Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти та науки України.

На кафедрі працюють 6 осіб, 2 з яких – атестовані. За профілем кафедри викладається понад 30 навчальних дисциплін, основні з яких: адміністративне право, адміністративний процес, поліцейська діяльність, адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції, юридичне документознавство, запобігання та протидія домашньому насильству, організація діяльності підрозділів ювенальної превенції, організація діяльності дільничних офіцерів поліції та ін.

Коло наукових інтересів викладачів кафедри складають такі напрямки, як  права та свободи людини і громадянина, національний та міжнародний аспекти їх реалізації та захисту, діяльність Національної поліції та інших правоохоронних та державних органів.

Виховна робота

Наукові гуртки. На базі кафедри правоохоронної діяльності та поліцеїстики працює науковий гурток, членами якого на теперішній час є 22 здобувача вищої освіти факультету №1. За підтримки керівника наукового гуртка Рекуненко Тетяни Олександрівни студенти роблять свої перші кроки на шляху молодих науковців. Завдання гуртка – залучати здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи, сформувати у них прагнення та навички для проведення наукових досліджень у сфері права. У майбутньому це стане підґрунтям для їх професійного зростання, чи можливо визначить напрямок подальшого наукового розвитку.

Бінарні заняття.

Одним із пріоритетних напрямів підготовки майбутніх працівників правоохоронних органів для науково-педагогічного складу кафедри є залучення практичних працівників Національної поліції України.

Міжвузівське та міжнародне співробітництво. Викладачі кафедри налагоджують співпрацю з іншими закладами вищої освіти, як українськими так і закордонними. Так, за ініціативи т.в.о. завідувачки кафедри 24 листопада 2020 року було проведено міжвузівський круглий стіл спільно з Університетом державної фіскальної служби України та Офісом великих платників податків на тему «Значення протидії корупції та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у забезпеченні захисту фінансових інтересів держави».

В рамках програми налагодження співпраці кафедрою правоохоронної діяльності та поліцеїстики було організовано та проведено VI Всеукраїнську конференцію молодих вчених «Актуальні питання адміністративного права та процесу» участь в якій прийняли понад 11 ВУЗів країни.

Здійснює кафедра правоохоронної діяльності та поліцеїстики і регулярні профорієнтаційні заходи. Викладачі кафедри проводять зустрічі з учнями випускних класів загальноосвітніх шкіл, знайомлять школярів з історією інституту, умовами вступу та навчання, роз’яснюють переваги юридичної освіти та її отримання у Донецькому юридичному інституті МВС України.

Викладачі приймають активну участь в національних та міжнародних заходах з метою популяризації юридичної освіти та діяльності Донецького юридичного інституту МВС України в Україні та за її межами.

Наукові праці:

Філіпенко А. С., Дорошенко В. А. Управління підрозділами Національної поліції у запитаннях та відповідях: навчальний посібник. Київ: ВД «Дакор», 2020. 174 с.

У навчальному посібнику знайшли своє відображення сучасні теоретичні напрацювання українських і зарубіжних науковців щодо організації̈ процесу управління в підрозділах Національної поліції України, враховані основні концепції та положення сучасного рівня розвитку діяльності органів поліції.

Видання може бути корисним викладачам, слухачам магістратури та працівникам Національної поліції. Основні положення даного посібника можуть бути використані у системі службової підготовки та підвищення кваліфікації працівників поліції.

Зошит стажування: навчально-методичне видання / О.М. Мердова, В.А. Дорошенко, Н.М. Удалова. Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2020. 110 с.

Навчально-методичне видання підготовлене для надання допомоги здобувачам вищої освіти під час проходження в підрозділах превентивної діяльності Національної поліції. У ньому представлено програму стажування, методичні рекомендації щодо проходження стажування, необхідна документація, у тому числі поради щодо її складання, а також практичну частину (теоретичні питання, практичні завдання, задачі та документи), які розподілено на дві частини: загальні завдання, які виконують всі здобувачі вищої освіти і спеціалізовані завдання, які виконуються ними в залежності від підрозділу превентивної діяльності, в якому вони проходять стажування.

Scopus:

Olexandr Y. Makarenko. Implementation of E-assessmentin Higher Education / Hаnnа M. Shalatska, OlenaY. Zotova-Sadylo, Olexandr Y. Makarenko, Larysa S. Dzevytskа // Proceedings in the 16th Int. Conf. ICTERI 2020, Kharkiv, Ukraine, October 6-10, 2020 / Edited by : O.Sokolov, G. Zholtkevych, V. Yakovyna, Yu. Tarasich // ICTERI Workshop Proceedings. – Vol.II. – P.1172-1186. - Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2732/20201172.pdf