Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Разові спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.737.02 створена для проведення разового захисту дисертації Волобоєва Артура Олеговича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.737.01 створена для проведення разового захисту дисертації Войчишеної Марини Вадимівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація