Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 11.737.010 створена для проведення разового захисту дисертації Ткаченка Юрія Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Адреса спеціалізованої вченої ради: Донецький юридичний інститут МВС України 87510, Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 89, тел. 050-750-47-24

Інформація про прийняття до захисту дисертації 28.05.2021 прийнято до захисту дисертацію Ткаченка Юрія Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії на тему: «Взаємодія органів публічної адміністрації та інституцій громадянського суспільства». Спеціальність: 081 «Право».

Анотація дисертації

Відгук опонент 1

Відгук опонент 2

Висновок рецензентів

Захист Ткаченка

 

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 23.06.2021 о 09.00 в залі засідань Вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України, Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 89.