Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 11.737.007 створена для проведення разового захисту дисертації Бабенко Ольги Георгіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Адреса спеціалізованої вченої ради: Донецький юридичний інститут МВС України 87510, Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 89, тел. 050-750-47-24

 

Інформація про прийняття до захисту дисертації

25.01.2021 прийнято до захисту дисертацію Бабенко Ольги Георгіївни на здобуття ступеня доктора філософії на тему: «Досудове розслідування щодо неповнолітнього підозрюваного». Спеціальність: 081 «Право».

 

Анотація дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Висновок

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 12.03.2021 о 12.00 в залі засідань Вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України

Вiдеозапис.