Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 11.737.005 створена для проведення разового захисту дисертації Богатиря Віктора Костянтиновича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Адреса спеціалізованої вченої ради: Донецький юридичний інститут МВС України 87510, Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 89, тел. 050-750-47-24

Інформація про прийняття до захисту дисертації 25.01.2021 прийнято до захисту дисертацію Богатиря Віктора Костянтиновича на здобуття ступеня доктора філософії на тему: «Ліквідаційна процедура як окрема судова процедура у справах про
банкрутство». Спеціальність: 081 «Право».

Анотація дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Висновок


Інформація про призначення дати захисту дисертації Захист відбудеться 05.03.2021 о 13.00 в залі засідань Вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України

 ВІДЕОЗАПИС  ЗАСІДАННЯ