Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 11.737.004 Спеціалізована вчена рада ДФ 11.737.004 створена для проведення разового захисту дисертації Чемериса Ігоря Михайловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Адреса спеціалізованої вченої ради:
Донецький юридичний інститут МВС України
87510, Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, 89,
тел. 050-750-47-24

Інформація про прийняття до захисту дисертації

11.12.2020 прийнято до захисту дисертацію Чемериса Ігоря Михайловича на здобуття ступеня доктора філософії на тему: «Заходи забезпечення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених із використанням безготівкових операцій». Спеціальність: 081 «Право».

Анотація дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Висновок

Інформація про призначення дати захисту дисертації
Захист відбудеться 01.02.2021 о 13.00 в залі засідань Вченої ради Донецького
юридичного інституту МВС України 

відеозапис засідання