Ось і минув 2019 рік… Настав час озирнутись назад і проаналізувати, яким він був для кафедри адміністративно-правових дисциплін, підвести підсумки і визначити шляхи подальшого розвитку.

Головними завданнями діяльності кафедри у 2019 навчальному році були визначені такі: виконання навчального плану; вдосконалення навчально-методичної роботи; впровадження інноваційних методик у навчальний процес; активізація наукової діяльності; підвищення професійної майстерності викладачів; зміцнення зв'язку з практичними органами і підрозділами Національної поліції; активізація навчально-виховної роботи серед студентів, курсантів та слухачів; здійснення профорієнтаційних заходів; підвищення матеріально-технічного забезпечення кафедри, інституту; розробка іміджевої продукції кафедри. І перш за все, їх виконання було пов’язане з досягненням головної стратегічної мети діяльності Донецького юридичного інституту МВС України – повернення до рівня, який мав навчальний заклад на початку 2014 року.

У цьому році особливу увагу було приділено підвищенню якісної складової науково-педагогічного складу кафедри. Саме тому, спочатку доцент кафедри підполковник поліції Тулінов Валентин, а згодом і завідувач кафедри підполковник поліції Мердова Ольга повернулися з територіальних органів поліції, в яких набували практичного досвіду.

Кадровий потенціал кафедри зміцнився з приходом до лав інституту досвідченого практика Миколи Клапощука, який 25 років свого життя віддав службі в органах внутрішніх справ, працював на різних посадах, а також Дорошенка Владислава, який пропрацював в службі дільничних офіцерів поліції (а раніше дільничних інспекторів міліції) понад дванадцять років, а натепер вони передають свій практичний досвід курсантам. Очікує кафедра на ще одного практичного працівника поліції – Удалову Неждану, яка приєднається до родини Донецького юридичного інституту МВС України вже у січні місяці.

Не обійшлося в цьому році і без підвищення кваліфікації. Так, Мердова Ольга отримала сертифікат тренера в межах проекту «Розбудова потенціалу поліції для забезпечення прав та якнайкращих інтересів дитини», а Тулінов Валентин отримав сертифікат про проходження семінару «Університети майбутнього» в межах проекту «DISPLACED UNIVESITIES SUPPORT PROGRAM-Academic Growth and Development».

Виконала всі вимоги щодо присвоєння вченого звання «доцент» Анастасія Філіпенко, про що у грудні місяці вченою радою інституту було прийнято відповідне рішення, яке потребує затвердження Міністерством освіти та науки України, а Валентин Тулінов також активно працює в цьому напрямі і вже має ряд виконаних вимог.

Науково-педагогічний склад постійно працював у напрямку удосконалення навчально-методичної діяльності як кафедри, так і інституту в цілому. На кафедрі протягом навчального року викладались дисципліни на трьох факультетах і на різних формах навчання 27 навчальних дисциплін: Адміністративна діяльність Національної поліції, Адміністративна діяльність Національної поліції (загальна частина), Адміністративна діяльність Національної поліції (особлива частина), Адміністративне  право і процес, Адміністративне право, Адміністративний процес, Адміністративно-правова доктрина, Адміністративно-юрисдикційна діяльність, Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції, Актуальні питання поліцейської діяльності, Взаємодія підрозділів НП з громадськістю. Профілактика правопорушень, Запобігання та протидія домашньому насильству, Кваліфікація адміністративних правопорушень, Контроль і нагляд в професійній діяльності, Міграційне право, Організаційно-правове регулювання освіти в Україні, Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції, Організація діяльності дільничних офіцерів поліції, Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції, Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку, Організація забезпечення публічної безпеки і порядку, Організація роботи підрозділів превентивної діяльності, Основи запобігання та протидії корупції, Публічне адміністрування, Управління підрозділами НП, Фінансове право, Юридичне документознавство.

З цього року працівниками кафедри вперше розроблено та впроваджено у навчальний процес поліцейські квести, проведення яких відбувалося як в межах вивчення навчальних дисциплін професійно-практичного спрямування, так і під час захисту ознайомчої та навчальних практик.

Справжньою гордістю кафедри є реалізація спільного проекту з кафедрою кримінально-правових дисциплін та судових експертиз та тактико-спеціальної підготовки - Програмного 3d комплексу “Віртуальний ситуаційний конструктор”, який є інноваційним інструментом освітньої діяльності закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання для створення інтерактивних 3d сцен, що імітують різні місця правопорушень. Крім того, продовжується реалізація створення спеціалізованого навчального об’єкту «Навчальний комплекс підготовки поліцейських», який майже завершений.

Протягом року за сприянням Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Всеукраїнського громадського центру «Волонтер» Ольгою Мердовою проведено тренінги в межах проекту «Розбудова потенціалу поліції для забезпечення прав та якнайкращих інтересів дитини» для курсантів спеціалізації «превентивна діяльність».

Цей рік був насичений на наукові події, які проводилися самою кафедрою, а також її представники брали участь у різних наукових заходах. Вже традиційно кафедрою адміністративно-правових дисциплін проведено дві всеукраїнські науково-практичні конференції: ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Національна поліція України: сучасний стан та перспективи розвитку» (17 травня 2019 року) та V Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених «Актуальні питання адміністративного права та процесу» (29 листопада 2019 року).

Багатим цей рік видався на наукові здобутки наших вихованців. У цьому напрямі слід відзначити завзяту роботу доцента кафедри Анастасії Філіпенко, яка є керівником наукового гуртка, а також науковим керівником досліджень курсантів, які займають призові місця не тільки в конкурсах інституту, а й поза його межами. Цього річ наукова робота Трандафілової Світлани зайняла 1 місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів 1-4 курсів (бакалаврат) усіх спеціальностей, який проводився Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України та ПАТ ФАРМАК. Ще дві роботи, підготовлені Больбою Анастасією і знов таки Трандафіловою Світланою, зайняли 2 місце в ІІ турі наукових робіт курсантів та студентів у загальноінститутському конкурсі. А вже наприкінці року, 19 грудня, Світлана стала лауреатом відзнаки Криворізького міського голови для обдарованих дітей і молоді у номінації «За наукові досягнення»

Протягом року науково-педагогічним складом кафедри підготовлено три видання: навчальний посібник у схемах «Фінансове право» та два науково-практичних видань, підготовлених на замовлення Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області - «Рекомендації для працівників Національної поліції України щодо забезпечення охорони публічної безпеки та порядку під час перебування на виборчій дільниці», «Алгоритм дій поліцейських за фактами вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 89 та ст. 154 КУпАП».

Слід відзначити, що під авторством представників кафедри вийшли друком три статті у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Web of Science. Також вийшли друком ряд фахових статей, підготовлених науковцями кафедри, взято участь у наукових заходах різного рівня.

Особливо приємно відзначити, що здобувачами кафедри успішно захищено ряд дисертаційних досліджень, які присвячені актуальним питанням діяльності Національної поліції України, що підкреслює практичну спрямованість наукових доробків наших молодих вчених.

Науково-педагогічний склад кафедри бере активну участь у виховній роботі у якості кураторів навчальних груп, реалізуючи різні заходи, організовуючи екскурсії і просто душевні бесіди у колі курсантів.

Окремим напрямком діяльності кафедри адміністративно-правових дисциплін стала профорієнтаційна та правоосвітницька робота, як серед громади міста Кривий Ріг, так і серед інших міст і регіонів України. Науково-практичні працівники кафедри постійно відвідували навчальні заклади м. Кривий Ріг, розміщували профорієнтаційну інформацію на шпальтах газет, інформаційних бігбордах.

Кафедрою протягом року проводилася робота щодо поповнення фонду бібліотеки інституту. Так, навчально-наукова скарбниця інституту поповнилася 739 екземплярами літератури, яка надійшла за сприянням науково-педагогічного складу кафедри.

Озирнувшись назад, можна з впевненістю сказати, що 2019 навчальний рік для кафедри адміністративно-правових дисциплін був достатньо вдалим та продуктивним, але не слід зупинятися на досягнутому, попереду, поряд із звичними завданнями кафедри, нас очікує кропітка і відповідальна робота, пов’язана із проходженням акредитації, удосконаленням практики запровадження поліцейських квестів; запровадженням практично-орієнтованого державного іспиту, за яким буде перевірятися готовність випускника до самостійного виконання професійних завдань у практичній діяльності; розробкою, обладнанням та запровадженням у навчальний процес Донецького юридичного інституту МВС України спеціалізованого навчального об’єкту «Навчальний комплекс підготовки поліцейських», спрямованих на посилення практичної складової освітнього процесу; продовженням діяльності науково-педагогічних працівників кафедри щодо виконання вимог чинного законодавства для отримання вчених звань «професор», «доцент»; проведенням профорієнтаційних заходів в рамках вступної кампанії «Абітурієнт 2020», примноженням і удосконаленням матеріально-технічного забезпечення інституту, поповненням бібліотечного фонду.

Сподіваємося, що новий рік буде щедрим для кафедри на добрі події і прихильним до всіх починань.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48

Кафедра адміністративно-правових дисциплін

Real time web analytics, Heat map tracking