Плідні стосунки між Донецьким юридичним інститутом МВС України та Харківським національним університетом внутрішніх справ відбуваються вже протягом багатьох років. Обмін дослідженнями, науковими розробками, освітніми ініціативами та новим досвідом створює позитивний імідж закладів вищої освіти МВС України.

Справжнє визнання роботи вченого можливе тільки у випадку доступності продуктів його творчості – наукових публікацій, які виступають засобами збереження та передавання інформації в суспільстві. Посередником між інформацією від автора до читача виступає бібліотека, як документальна комунікаційна система, що забезпечує її зв’язок із зовнішнім середовищем.

Тому не дивно, що до загальної бібліотеки ДЮІ, як інформаційного осередку, надійшли в дарунок книги від завідувача кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктора юридичних наук, професора, заслуженого працівника освіти України, відповідального секретаря Кримінологічної асоціації України, члена Асоціації кримінального права України, члена-кореспондента Інженерної академії України, академіка Міжнародної академії управління персоналом Олексія Литвинова.

Ці наукові знання та здобутки, які покладені у даних книгах, привнесуть нові ідеї, нові бачення, творчі ініціативи, а іноді неочікувані думки всім, хто зацікавиться запропонованими галузевими посібниками.

Насамперед звертаємо вашу увагу на праці самого пана Олексія:

Бедриківський В. В. Бандитизм: соціально-правовий і кримінологічний аналіз : монографія / В. В. Бедриківський, О. М. Литвинов. – Харків, 2009. – 162 с.

Литвинов А. Н. Прогнозирование и планирование в криминалистике / А. Н. Литвинов, Р. Л. Степанюк. – Москва : Юркнига, 2004. – 160 с.

Литвинов О. М. Нариси з кримінології постмодерну / О. М. Литвинов, Ю. В. Орлов. – Харків, 2019. – 278 с.

Розкриття, розслідування та попередження злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у світлі нових викликів та загроз : навч.-практ. посіб. / В. В. Літвін, О. А. Борідько, В. В. Вартузов, О. М. Литвинов. – Херсон, 2012. – 206 с.

Салтевский М. В. Проблемы противодействия преступности в сфере компьютерных технологий : науч.-практ. изд. / М. В. Салтевский, А. Н. Литвинов, Н. Г. Чернец. – Москва, 2006. – 96 с.

Також ви маєте можливість ознайомитися з інтелектуальною діяльністю науковців ХНУВС яка вийшла друком у 2019 році. Серед них:

Максіменцев М. Г. Протидія злочинності у сфері надрокористування : монографія М. Г. Максіменцев. – Харків, 2019. – 488 с.

Сийплокі М. Кримінально-правовий захист охоронної діяльності в Україні : монографія / М. Сийплокі. – Харків, 2019. – 614 с.

Титаренко О. О. Державне програмування протидії злочинності в Україні : монографія / О. О. Титаренко. – Харків, 2019. – 698 с.

Титаренко О. О. Зарубіжний досвід програмування протидії злочинності: можливості для України : монографія / О. О. Титаренко. – Київ, 2019. – 192 с.

Шайтуро О. П. Органи місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності : монографія / О. П. Шайтуро. – Харків, 2019. – 412 с.

Шульга А. М. Земельні ресурси України під охороною Закону про кримінальну відповідальність : монографія / А. М. Шульга. – Харків, 2019. – 668 с.

З цими та іншими виданнями, подарованими Олексієм Литвиновим, усі бажаючи можуть ознайомитись у читальній залі загальної бібліотеки. Запрошуємо всіх доторкнутись до численних досліджень для набуття практичної компетентності фахівця, який вміє ініціативно, творчо мислити, здатного проявити себе як самодостатня особистість.

 Колектив загальної бібліотеки

Real time web analytics, Heat map tracking