Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

28 квітня 2021 з нагоди свого 60-річчя Донецький юридичний інститут МВС України запрошує на Міжнародну науково-практичну конференцію «Донецький юридичний інститут МВС України: освітні традиції, перевірені часом».

Основні напрями роботи конференції: питання історії становлення поліцейської та юридичної освіти в Україні, сучасних викликів та особливостей підготовки кадрів для правоохоронних органів, науково-дослідної діяльності, міжнародного співробітництва та зарубіжного досвіду підготовки поліцейських, гендерних аспектів діяльності органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, науково-технічного супроводу правоохоронної діяльності тощо.

Завантажити iнформлист

28th of April, 2021 Donetsk Law Institute of MIA of Ukraine by the 60th Anniversary to its establishment invites for the International scientific-practical conference

«Donetsk Law Institute of MIA of Ukraine: Educational traditions proved by time»

Thematic areas of the conference: History of formation of the police and legal education; Modern challenges and peculiarities of training of specialists for the police, Research activity as a part of training of law enforcement officials; International cooperation and foreign experience in training of police officers; Gender aspects in training of the bodies and departments of MIA of Ukraine; Technical support of the police activity etc.

Download information