Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Кафедра тактико-спеціальної підготовки факультету № 1 є структурним підрозділом інституту створена у травні 2019 року.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ:

- реалізація освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

- вироблення єдиної загальноінститутської концепції втілення змісту освіти за дисциплінами кафедри, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;

- здійснення контролю та аналізу якості знань та вмінь через систему поточного, модульного й підсумкового контролів, державних екзаменів;

- розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі, їх мультимедійного супроводу;

- розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання;

- організація контролю за прийнятими рішеннями з питань виконання вимог керівних документів з організації навчально-виховного процесу;

- керівництво самостійною навчальною та науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти;

- організація роботи курсантсько-студентського наукового гуртка;

- організація заходів наукової спрямованості за профілем діяльності кафедри;

- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності працівників у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданні кафедри;

- вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду з метою підвищення наукового рівня, культури професійного спілкування та педагогічної майстерності працівників кафедри;

- виконання планів підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування в практичних підрозділах та вищих навчальних закладах за напрямом спеціальності, організація наставництва;

- участь у підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників, допомога викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;

- організація самостійної роботи студентів, курсантів, слухачів через систему індивідуальних занять і консультацій;

- рецензування, обговорення досліджень на засіданнях кафедри і міжкафедральних семінарах;

- підготовка відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри;

- здійснення експертної діяльності щодо підготовки документів, які надходять з Міністерства освіти і науки України, МВС України, інших державних органів та організацій, окремих громадян та громадських організацій;

- розробка відповідних документів щодо навчально-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладів системи МВС України;

- проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів з метою здійснення профорієнтаційної роботи;

- висунення пропозицій з удосконалення навчально-матеріальної бази;

- участь у профорієнтаційних заходах інституту.

СКЛАД КАФЕДРИ

     

Цуркан Олексій Петрович - т.в.о. завідувача кафедри,  майор поліції, кандидат юридичних наук за спеціальність  12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Закінчив у 2004 році Військовий інститут внутрішніх військ МВС України,  базова вища освіта (бакалавр) за напрямком підготовки «Філологія. Переклад», офіцер військового управління тактичного рівня; академію внутрішніх військ МВС України, 2010 рік, повна вища освіта (магістр) за спеціальністю «Переклад»; Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014 рік, напрям підготовки «Правознавство», кваліфікація бакалавр права; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017 рік, кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр спеціальність «Правоохоронна діяльність», професійна кваліфікація «юрист».

Викладає наступні навчальні дисципліни: Вогнева підготовка

Тактико-спеціальна підготовка (+м. Спецтехніка).

Активно займається науковою діяльністю.

Авторський профіль вченого:

Google Академія.

 

Голик Володимир Анатолійович - старший викладач кафедри

Закінчив у 2007 році Донецький юридичний інститут Луганського Державного університету внутрішніх справ, спеціальність «Правоохоронна діяльність».

 З 2001 року кандидат у майстри спорту з кульової стрільби.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Вогнева підготовка.

Авторський профіль вченого:

Google Академія.

 

Єрошкін Микола  Володимирович - старший викладач кафедри

У 2006 році закінчив Криворізький Державний Педагогичний Університет, повна вища освіта (спеціаліст), за спеціальністю «вчитель історії». Національну Академію Внутрішніх Справ України в 2013 році , повна виша освіта (спеціаліст) , за спеціальністю (право), кваліфікація - юрист

Викладає наступні навчальні дисципліни:

Тактико-спеціальна підготовка;

Тактична підготовка.

Активно займається науковою діяльністю.

Авторський профіль вченого:

Google Академія.

 

Краснощок Андрій Валерійович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

У 2003 році закінчив з відзнакою історичний факультет Криворізького державного педагогічного університету, зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти.Історія», та отримав кваліфікацію вчитель історії.

З 2000 року працював вчителем історії та правознавства в загальноосвітніх закладах м. Кривий Ріг. Починаючи з 2008 року працював на різних посадах (викладач, доцент, завідувач кафедрою) на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін Криворізького факультету ДДУВС.

У 2013 році підготував і захистив в Національній академії внутрішніх справ(кафедра прикладної педагогіки та роботи з персоналом) дисертаційне дослідження зі спеціальності 13.00.04 «Формування загальнокультурної компетентності майбутніх правоохоронців у процесі соціально-гуманітарної підготовки» та здобув наукову ступінь кандидата педагогічних наук. Є автором більше 20 наукових праць і доробків.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Безпека життєдіяльності та охорона праці, Цивільний захист, охорона праці в галузі

Авторський профіль вченого:

Google Академія.

 

Діхтяр Дмитро Юрійович – викладач кафедри.

 У 2006 році закінчив Криворізький Державний Педагогічний Університет та отримав  кваліфікацію -  викладач історії, вчитель правознавства.  У 2009 році  закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,  за спеціалістю “Право”, отримав кваліфікацію кваліфікація -  «юрист».

Викладає наступні навчальні дисципліни: Безпека дорожнього руху, Тактико-спеціальна підготовка.

Авторський профіль вченого:

Google Академія.

 

Шевчено Ірина Анатоліївна – викладач кафедри.

 У 2019 році закінчила магістратуру Національної академії внутрішніх справ  за спеціальністю «Право».

Викладає наступні навчальні дисципліни: Порядок складання матеріалів за порушення правил дорожнього руху, Оформлення ДТП.

Авторський профіль вченого:

Google Академія.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-педагогічний склад кафедри постійно працює над вдосконаленням методик з проведення занять серед молоді інституту. На кафедрі діє науковий курсантсько-студентський гурток. Студенти та курсанти разом з викладачами кафедри активно приймають участь у конференціях та інших наукових заходах, які проходять на території інституту та поза його межами.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ:

-Вогнева підготовка;

- Тактико-спеціальна підготовка (+м. Спецтехніка);

- Тактична підготовка;

- Безпека дорожнього руху;

- Порядок складання адміністративних матеріалів за порушення правил ПДР;

- Оформлення ДТП;

- Безпека життєдіяльності та охорона праці;

- Цивільний захист. Охорона праці в галузі.

гідно зі штатним розкладом кафедра складається з 6 штатних одиниць:  6  – викладачів, з них: 1 – кандидат педагогічних  наук, 1 – кандидат юридичних наук.