Навчальна практика студентів другого та третього курсів факультету № 3 (юридичний) є невід’ємною складовою підготовки фахівців з вищою освітою. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок та умінь зі спеціальності 081 «Право».

Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін.

Мета практики – ознайомитися з професійною діяльністю одної із первинних юридичних посад – юрисконсульта, консультанта, помічника адвоката, секретаря судового засідання, помічника судді. У зв’язку з чим отримати первині професійні уміння і навички з:

- подання керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності підприємства;

- надання правової допомоги працівникам підприємства, які потребують соціального захисту (разом з відповідними підрозділами підприємства);

-  участі в організації роботи, пов'язаної із підвищенням рівня правових знань працівників підприємства, інформування про законодавство, роз'яснення існуючої практики його застосування;

- ведення інформаційно-довідкової роботи, здійснення підготовки довідкової інформації щодо законодавства, забезпечування обліку і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, а також актів нормативного характеру, виданих підприємством;

- визначення порядку і способів захисту прав суб'єктів господарювання в органах державної влади, господарському та адміністративному судах;

- визначення та врахування правового статусу суб'єктів права та їх компетенції, зміни та припинення правових зв'язків між суб'єктами права;

- пошуку матеріалів судової та інших видів юридичної практики, користуванням Єдиним реєстром судових рішень.

З цією метою 18 червня студенти другого та третього курсу факультету № 3 (юридичний) Донецького юридичного інституту МВС України приступили до навчальної практики. П`ятеро студентів другого курсу, відповідно угоди з Державною міграційною службою України в Дніпропетровській області, проходять навчальну практику в районних секторах міграційної служби м. Кривого Рогу, на чолі з начальником Саксаганського районного відділу у м. Кривий Ріг Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області Лелеко Андрієм Миколайовичем.

П`ятеро студентів третього курсу, відповідно угоди з Державною судовою адміністрацією України, проходять навчальну практику в Саксаганському районному суді м. Кривого Рогу.

Під час проходження навчальної практики разом з досвідом студенти опановують практичні навички роботи юрисконсульта, консультанта, помічника адвоката, секретаря судового засідання, помічника судді та ін., що в  поєднанні з високим рівнем знань, отриманих під час навчань в Донецькому юридичному інституті МВС України, дає змогу виховувати високоякісного фахівця з права.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
 

Факультету № 3 (юридичний) і

Кафедра державно-правових дисциплін

та міжнародного права

Real time web analytics, Heat map tracking